Project Zoetwaterboeren zoekt oplossingen voor verzilting

Hoe zorgen we voor een ‘water robuust’ en klimaatbestendig landbouwsysteem? Die vraag staat voorop bij het project Zoetwaterboeren op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna. Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon en gedeputeerde Ilse Zaal gaven op dinsdag 23 augustus het startschot.

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland naar verwachting vaker te maken met extremen in weertypes. Periodes waarin sprake is van wateroverlast door zware buien wisselen daarbij af met periodes met juist een neerslagtekort. Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name akkers in de buurt van de Wadden- en Noordzeekust worden steeds zouter.

Onderzoeks- en expertisecentrum Hoeve Lotmeer

Het project Zoetwaterboeren heeft als doel agrariërs oplossingen en handvatten aan te reiken om als watermanager hun bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden. Een grote groep bedrijven en instellingen werkt in het project nauw samen aan een praktisch duurzaam watersysteem voor individuele agrarisch ondernemers. Hierbij is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum. Op het bedrijf zijn diverse praktijkopstellingen ingericht om proeven te doen en demonstraties te kunnen geven van goed zoetwaterbeheer.

De ligging van Hoeve Lotmeer en het gevaar van verzilting, waren voor Schenk aanleiding om voor voldoende zoet water zelfvoorzienend te willen worden. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1.000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater. Al deze ontwikkelingen maken dat het bedrijf uitermate geschikt is als onderzoeks- en expertisecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Video: Zoetwaterboer Klaas Schenk test het watermanagement van de toekomst. Bron: Regio Noordkop

Het project Zoetwaterboeren wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?