Minder kunstmest in de melkveehouderij

Hoe kun je in de melkveehouderij de kunstmestgift verlagen zonder dat je opbrengsten er onder lijden? De inzet van kruidenrijk grasland werkt positief, maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Waarom zou je minder kunstmest toepassen?
- Kunstmest ondermijnt op termijn de bodemkwaliteit
- Kunstmest is duur
- Kunstmest is slecht voor het waterleven (door de stikstof daalt het zuurstofgehalte in sloten)
- Er zijn volop alternatieven beschikbaar

Alternatieven voor kunstmest:

  • Stikstofbindende vlinderbloemigen (zoals grasklaver) inpassen.
    Vlinderbloemigen zijn namelijk in staat om stikstof te binden uit de lucht door een samenwerking met specifieke bacteriën uit het geslacht Rhizobium. Meer hierover lees je op: Vruchtbaar boeren met minder of zonder kunstmest: het kán.
  • Inpassen van productief kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is een grasland dat bestaat uit een combinatie van grasland met vlinderbloemigen zoals rode en witte klaver, maar daarnaast ook kruiden zoals smalle weegbree, cichorei of duizendblad.  In een kruidenrijk grasland is er sprake van samenwerking tussen de verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden waardoor een productief en biodivers grasland ontstaat.
  • Organische mest gebruiken: dierlijke mest of bijvoorbeeld algen en bokashi, een gefermenteerd organisch materiaal, dat wordt gevormd onder zuurstofarme omstandigheden en door toevoegen van micro-organismen en een kalkproduct zoals schelpengruis, gesteentemeel en kleimineralen. Het heeft daardoor andere eigenschappen dan compost. 

Webinar

Op woensdag 31 mei organiseerden we een webinar over dit thema. Bekijk de terugblik:

Tijdens het webinar zijn een aantal vragen gesteld over de vermindering van kunstmest. We hebben de vragen en antwoorden hieronder op een rijtje gezet.

Dit webinar is de derde in een reeks webinars ‘Profijt van Duurzaamheid’ die we organiseren voor agrariërs in Noord-Holland. In ieder webinar zoomen we in op een andere specifieke mogelijkheid voor de praktijk. Naast het webinar over minder kunstmest, kun je denken aan onderwerpen zoals vanggewassen, of krachtvoer van eigen land.

Meer lezen over alternatieve toepassingen

Video’s over besparen op kunstmest in de praktijk

minder kunstmest met verteerde vaste mest
klaver gebruiken in plaats van kunstmest

Meer weten?

Wil je meer weten over vermindering van kunstmest? Of over andere mogelijkheden voor verduurzaming van je bedrijf? Neem contact op met het Uitvoeringsteam Voedselvisie Provincie Noord-Holland, Maria van Boxtel en Rob Janmaat – rj@delynx.nl

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?