kruidenrijk grasland – Hoe monitor je het effect op de biodiversiteit?


In het KCNL-project Kruidenrijk grasland Noord-Holland zijn onderwijs, onderzoek en de praktijk van de agrarisch collectieven aan de slag gegaan met kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland en weidevogels


Weides die gedomineerd worden door Engels raaigras, laag waterpeil en vroeg maaien maken het weidevogels steeds moeilijker. Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Kruidenrijk grasland kan de weidevogels broed- en opgroeigelegenheid, met voldoende schuilmogelijkheden en insectenaanbod bieden. Kruidenrijk gras is daarnaast gezonder voor koeien: er is minder antibiotica nodig en minder mest op het land. Betere gras- en kruidenmengsels zijn minder kwetsbaar voor ziektes en weersinvloeden. Zo kan het zaaien van kruidenrijk grasland een win-winsituatie opleveren voor boer en weidevogel.

Agrariërs en studenten


De agrarisch collectieven Hollands Noorden, Water, Land en Dijken, en Noord-Holland Zuid zijn aan de slag gegaan met het inzaaien van kruidenrijk grasland bij meerdere boeren in hun werkgebied en studenten van Aeres Hogeschool hebben de ontwikkeling van de kruiden gevolgd en meerdere insectenmetingen gedaan. Studenten van Clusius college zijn op excursie geweest naar verschillende bedrijven en hebben zich gefocust op de bedrijfseconomische kant van kruidenrijke graslanden. Daarnaast heeft een studente van Hogeschool Van Hall Larenstein een enquête naar de interesses van boeren voor kruiden en de aanleg van kruidenrijk grasland uitgevoerd onder de leden van de agrarisch collectieven. De resultaten van dit project zijn nu alsnog gebundeld in een aantal factsheets.

Factsheets

  • Waarom monitor je insecten op graslanden?
  • Hoe monitor je insecten in de vegetatie?
  • Hoe monitor je insecten die op de bodem leven?
  • Hoe monitor je de vegetatie?
  • De resultaten van de insectenmonitoring
  • Kennis van kruiden en kruidenrijk grasland bij boeren

Hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan met insectenmonitoring


Naast de factsheets is er een opnameformulier gemaakt voor het determineren van de insecten in het lab na het uitvoeren van de monitoring in het veld. Ook is er een opzet gemaakt voor een database opbouw in Excel, zie daarvoor het ‘invulformulier insecten leeg’. Deze twee formulieren vormen samen een goed uitgangspunt voor analyses van insectenmonitoring.

Interesse is er, kansen voor kennis


De enquête naar de interesses van boeren voor kruiden en de aanleg van kruidenrijk grasland, uitgevoerd onder de leden van de agrarisch collectieven, bevestigt dat veel boeren geïnteresseerd zijn in de aanleg of ontwikkeling van kruidenrijk grasland. Veel boeren hebben echter weinig kennis over de plantensoorten die voorkomen in kruidenrijk grasland. Ook zijn er nog steeds veel vragen over hoe je kruidenrijk grasland goed kan ontwikkelen of aanleggen. Desondanks denkt het merendeel van de deelnemers dat kruidenrijk grasland goed inpasbaar is in hun bedrijfsvoering. Dit biedt veel kansen voor het verder uitbreiden en ontwikkelen van kruidenrijk grasland in de melkveehouderij.


Deze resultaten zijn onderdeel van het KCNL-project Kruidenrijk Grasland Noord-Holland

meer informatie:


ANV Hollands Noorden (incl. beheertips!)

KCNL

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?