Kom naar de FoodCLIC visie workshop!  

Samen de route uitstippelen naar een gezonde, duurzame en toegankelijke voedselomgeving voor iedereen in de MRA.

FoodCLIC is een Europees onderzoeksproject waarin onderzoek gedaan wordt naar voedselsysteemtransformatie in stadsregio’s. Het project richt zich op de plekken waar productie en consumptie samen komen, oftewel de voedselomgeving van de Metropool Regio Amsterdam. Voedsel Verbindt, netwerkpartner van Boer & Business in Balans, is als een van de praktijk partners aangesloten bij dit project en wilt daarom graag ook jouw stem vertegenwoordigd hebben binnen het onderzoek. 

Voedsel Verbindt heeft in het afgelopen jaar al veel partners gesproken binnen de MRA. Op zowel stadsregionaal-, stedelijk- maar ook buurtniveau. Voor de volgende fase van het onderzoek willen ze graag nog meer verschillende perspectieven meenemen. Ze zijn benieuwd naar jouw input.
 
Op 10 november wordt inzichtelijk gemaakt wat de wensen en droombeelden zijn voor het voedselsysteem van de MRA, specifiek gericht op de voedselomgeving. Wat is er op stadsregionaal niveau voor nodig om ervoor te zorgen dat we allemaal toegang kunnen krijgen tot gezond, duurzaam voedsel? Deze visie vormt de basis voor het onderzoeksproject en bepaald daarmee op welke manier FoodCLIC zich de komende jaren kan gaan inzetten. In januari volgt een tweede sessie waar we deze visie handen en voeten gaan geven. Een routeplan voor het actie-onderzoek geformuleerd als strategie. 

Actieonderzoek

FoodCLIC kenmerkt zich doordat ze naar aanleiding van deze twee bijeenkomsten aan de slag zullen gaan met een aantal interventies. Voor verandering moeten we namelijk gewoon iets gaan doen, op zoek naar de oplossingen dus!

Belangrijk daarbij is dat we onderweg blijven leren of we de goede kant op gaan. Als FoodCLIC zijnde, willen zij graag aanhaken bij bestaande netwerken en initiatieven zodat ze deze kunnen ondersteunen. Jouw inbreng is daarom van enorme waarde voor de uiteindelijke uitkomsten. Het project biedt een netwerk, kennis, monitoring en ook financiële middelen om zo samen uit te kunnen pluizen wat werkt en wat niet werkt.
 
Via de link onderaan kun je aangeven dat je erbij bent die dag. De input van verschillende netwerken zijn voor het onderzoek zeer waardevol. Een unieke kans om in samenwerking met diverse actoren in de stadsregio samen te werken in een lerende omgeving.

Er is ruimte voor financiële compensatie voor deelnemers die hier vanuit hun eigen tijd naartoe komen. Je kunt, als je hier gebruik van wilt maken, ons een berichtje sturen of op de dag zelf dit aan te geven bij het intekenen. FoodCLIC waardeert jouw tijd enorm en willen daarom dan ook graag eerlijk oversteken. 

Datum: Vrijdag 10 november

Tijd: 09:30-16:30 (borrel tot 17:30)

Locatie: Cultureel Centrum NoLIMIT, Amsterdam

Programma

09:30: Inloop & registratie

09:45: Start van de bijeenkomst

10:30: Workshop 1 – Regionale visie op de voedselomgeving in 2050 

12:00: Voedseltours door de wijk

12:30: Pauze (Lunch) – Lokale voedselinitiatieven op je bord

13:30: Workshop 2 – Het voedselsysteem begrijpen 

15:00: Pauze

15:30: Workshop 3 – Uitkomsten en doelstellingen formuleren

16:30: Borrel

Neem voor vragen contact op met Ruben Smolders: ruben.smolders@voedselverbindt.nl

Aanmelden kan hier.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?