Hoe kan de akkerbouw bijdragen aan biodiversiteitsherstel?

De landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het herstel van biodiversiteit. Dat vergt van boeren stappen en investeringen. Hoe kunnen we zichtbaar maken welke stappen het meest effectief zijn? en boeren belonen voor de bijdrage die ze leveren aan de omgeving? In verschillende verbanden wordt hieraan gewerkt. Een instrument dat kan helpen biodiversiteits- en andere omgevingsprestaties meetbaar te maken, en daarmee beloonbaar, is een KPI systeem: waarmee gestuurd wordt op een aantal Kritische Prestatie Indicatoren, waar via verschillende toepassingen of acties aan bij kan worden gedragen.

Biodiversiteits-Monitor Akkerbouw

Wageningen University & Research (WUR) en Louis Bolk Instituut (LBI) hebben advies gegeven over de KPI’s die zinvol zijn om te werken aan biodiversiteitsherstel in de akkerbouw. Ze hebben dit uitgewerkt in de Biodiversiteits-Monitor Akkerbouw, en zijn gekomen op acht indicatoren: het percentage rustgewassen in een rotatie, de organische stofbalans, het stikstofoverschot, de milieubelasting, het percentage bodembedekking, de carbon footprint, het aandeel natuur- en landschapsbeheer en tot slot de gewasdiversiteit.

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is een initiatief van BO Akkerbouw, provincie Groningen, Rabobank en Wereld Natuur Fonds, als onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. BO Akkerbouw stelt dat het vaststellen van de KPI’s een belangrijke stap is naar een eenduidige manier van meten van biodiversiteit. Op basis daarvan kunnen akkerbouwers beloond worden voor hun prestaties door bijvoorbeeld regionale overheden, ketenpartijen of banken of eventueel via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Bekijk hier de factsheet Biodiversiteits-Monitor Akkerbouw

Bekijk hier het gehele rapport

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?