Handreiking Ruimtelijke Ordening voor de Multifunctionele Landbouw

Veel agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden met nevenactiviteiten, lopen tegen strakke wet- en regelgeving van RO aan. Uit onderzoek van LTO blijkt dan ook dat ondernemers in de multifunctionele landbouw (MFL) Ruimtelijke Ordening (RO) als grootste knelpunt benoemen binnen hun bedrijfsontwikkeling. En dat terwijl 1 op de 5 agrarische ondernemers actief is in deze sector.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een van de partners in het Platform MFL, herkent deze uitdaging. Gezamenlijk is er gewerkt aan een herziene versie van de Handreiking RO voor de MFL (deze vervangt de versie uit 2011). Hiervoor is inbreng geleverd vanuit meerdere invalshoeken; VNG specialisten, RO specialisten van LTO, omgevingsplanjuristen, RO adviseurs, planologen, gemeenteambtenaren van dorpen en steden door heel Nederland (via VNG en P10) en de Vakgroep MFL van LTO.

De handreiking helpt RO-ambtenaren keuzes te maken en de weg vrij te maken voor MFL in lokaal beleid en lokale regelgeving. Daarom bevat deze ook uitgebreide juridische toelichting, mede in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Naast een herziene versie van de handreiking zal er ook een flyer voor MFL-ondernemers beschikbaar komen. Hierdoor zijn alle relevante spelers op de hoogte van de mogelijkheden van multifunctionele landbouw in het RO-proces.

Door het land heen zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd voor gemeenteambtenaren en MFL-ondernemers om de handreiking nader toe te lichten. Ook is dit het startschot om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden om MFL een betere plek te geven binnen de gemeentelijke omgevingsplannen.

Platform MFL

Om de potentie van de multifunctionele landbouw te verzilveren, knelpunten weg te nemen en ontwikkelruimte te creëren, is het Platform MFL opgericht onder voorzitterschap van Arjan Monteny van LTO Nederland. Hierin zitten verder de gemeenten (vertegenwoordigd door VNG en P10), het ministerie van LNV, de Nederlandse Vereniging van Banken, agrarische accountants (vertegenwoordigd door de VLB), Wageningen UR, de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en Federatie Particulier Grondbezit. Zo wordt er samengewerkt aan betere handvatten voor MFL-ondernemers.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?