Even voorstellen: Katharina Prause

Het verbeteren van het voedselsysteem wordt vaak gezien als een kwestie die op internationale, nationale, of provinciale schaal moet worden aangepakt. Er liggen echter ook grote kansen voor de lokale overheid in de voedseltransitie. Gemeentes kunnen de voedseltransitie ondersteunen en versnellen door het voortouw te nemen, samenwerkingen op te zetten en verbindingen te leggen. Maar hoe pak je als gemeente deze belangrijke rol? Katharina Prause is strategisch adviseur en helpt beleidsmakers in de voedseltransitie. 

Van het Rijk naar de gemeente

Na jaren zelf bij gemeentes te hebben gewerkt, kan Katharina een goede inschatting maken van de benodigde kennis. “Vaak weten gemeentes zelf niet wat hun rol kan zijn als het gaat om voedsel, omdat veel beleid op nationaal of provinciaal wordt gemaakt.” Zo wordt er samengewerkt in de landelijke Alliantie Verduurzaming Voedsel, en in Noord-Holland is er natuurlijk de provinciale Voedselvisie. Aan gemeentes dus de taak om dit nationale of provinciale beleid door te vertalen naar gemeentelijk beleid.

Lerende partnerschappen

Maar er wordt niet alleen top-down aan de voedseltransitie gewerkt. Bedrijven en gemeenten werken regelmatig op dit onderwerp samen, en duurzame initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Om deze samenwerkingen te laten slagen is er wel samenhang nodig bij het ontwikkelen van lokaal voedselbeleid. Bij transities zijn andere vormen van samenwerken nodig, zoals lerende partnerschappen.

Leertraject voor beleidsadviseurs

Hierbij komt Katharina kijken: zij biedt een leertraject aan waarin beleidsadviseurs bij gemeenten advies krijgen over de voedseltransitie. Daarnaast kan er via het leertraject contact worden gelegd met gelijkgestemde beleidsadviseurs uit andere gemeenten en ontwikkelen deelnemers een stappenplan om te komen tot integraal voedselbeleid. Het doel van het leertraject is om kennis te delen en écht aan de slag te gaan.

Ben jij of ken jij een beleidsadviseur die aan de slag wil met de voedseltransitie, maar weet je niet hoe? Neem contact op met Katharina via katharina@foodintransition.nl.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?