Kees Water: ‘Ervaringen bio bruikbaar voor landbouw’

Kees water is al 40 jaar actief als adviseur in de biologische landbouw en weet als geen ander dat een goede verbinding tussen natuur en landbouw noodzakelijk is. Tijdens zijn loopbaan is hij steeds op zoek naar nieuwe wegen en ontwikkelingen om biologische bedrijven optimaal te adviseren. Zijn bedrijf Ekopart is een modern adviesbureau, gespecialiseerd in de biologische landbouw en andere natuur-inclusieve vormen van landbouw. Het bedrijf heeft zeer ruime ervaring en biedt ondersteuning bij het maken van duurzame keuzen voor de toekomst.

“Het aloude agrarische verdienmodel op basis van groei- en intensivering is niet langer haalbaar. De maatschappij stelt andere eisen en de lasten voor de omgeving zijn te zwaar. Een gigantische klus voor boeren en tuinders om meer verantwoord te gaan ondernemen. In deze ontwikkeling komt de ervaring en kennis van biologische boeren en tuinders goed van pas om te zoeken naar een geschikt verdienmodel.

Biologische ondernemers, nemen eigen verantwoordelijkheid, zoeken nieuwe wegen en zijn staan positief in het leven. Dat maakt het vak zo mooi. Je moet als ondernemer open staan voor veranderingen en nieuwe perspectieven en het lef hebben om het ook uit te voeren. De wettelijke borging voor het productieproces, de certificering,  geeft de klant zekerheid en dat helpt bij de verdere ontwikkeling”.

Kees heeft talloze omschakelgesprekken gevoerd en veel van zijn klanten die zijn overgeschakeld naar biologisch zijn inmiddels economisch rendabel en klaar om over genomen te worden door de volgende generatie die weer haar eigen stempel op de sector zal drukken. “Het leuke aan mijn werk is dat ik zowel met grootste als met de kleinste bedrijven aan tafel zit. Zorgboerderijen hebben een bijzonder plaatsje in mijn hart vanwege het bijkomende sociale aspect. Inlevingsvermogen is bij alle bedrijven heel belangrijk zodat je advies kunt geven dat ook daadwerkelijk aansluit bij de ondernemer. Hij of zijn moet zich er natuurlijk wel in herkennen en er mee aan de slag kunnen.

Voor ondernemers is het goed om zicht te blijven ontwikkelen aan de hand van studiegroepen waar niet alleen kennis en ervaring wordt gedeeld maar ook een technische en economische databank wordt onderhouden waardoor wij weer verantwoorde bedrijfsplannen kunnen schrijven. Ook de milieu-resultaten uit de Kringloopwijzer worden nu in een databestand opgenomen. In de toekomst zal daar de Biodiversiteitsmonitor aan worden toegevoegd. Met die gezamenlijke data kunnen we laten zien dat de biologische landbouw weliswaar een hogere kostprijs kent maar dat het milieutechnisch en voor wat betreft de biodiversiteit wel veel extra’s oplevert.

Ook bij het beheer van het landelijk gebied komen natuur en landbouw elkaar tegen. Ik vind het interessant om te zoeken naar de juiste balans in die samenwerking zodat er een werkbaar plan komt te liggen dat niet alleen uitvoerbaar is maar ook economisch perspectief biedt.

Foto: Danielle Lieuwen

Natuurinclusief boeren is een interessante ontwikkeling. Hierbij zijn, naast de boer, vaak andere partijen betrokken als natuurorganisaties, landgoedeigenaren en provincies. Cruciaal is een goed overleg om elkaars uitgangpunten en belangen te leren kennen en begrijpen. Als Ekopart stellen we een bedrijfsplan op en rekenen het technisch en economisch goed door.

Mijn uitdaging ligt erin om bij de veranderingen in de landbouw de wensen, samen met de ondernemer en betrokken partijen, goed te vertalen in een plan voor de toekomst: technisch en economisch. Maar ook milieutechnisch en sociaal”.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?