Een goed inkomen met natuurinclusieve melkveehouderij: kijk het webinar terug

Het is een alombekende vraag in de voedseltransitie: wat levert natuurinclusief boeren nu echt op? Om dit te onderzoeken zijn Wij.land en Living Lab Fryslân in 2021 van start gegaan met een pilotstudie. Inmiddels is dit project uitgebreid en hebben 49 boeren meegewerkt aan een onderzoek naar de kosten en baten van natuurinclusieve melkveehouderij.

In studiegroepen zijn natuurinclusieve boeren ondersteund door experts om hun bedrijfsvoering en economische prestaties te verbeteren. Ook zijn de kansen en uitdagingen van de transitie in kaart gebracht, zodat agrariërs geholpen worden bij het maken van een toekomstplan. Alle boeren hebben informatie aangedragen, waarna een kosten- en batenanalyse heeft laten zien dat er een goede boterham te verdienen valt met natuurinclusief boeren, en dat het op vele manieren mogelijk is.

Benieuwd geworden? De resultaten van de complete studie zijn gepresenteerd in een rapport en een webinar. Bekijk ze hieronder!

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?