Cijfers en trends land- en tuinbouw online

Iedereen die geïnteresseerd is in land- en tuinbouw in Noord-Holland kan de laatste cijfers en trends over deze sectoren nu online raadplegen.

De cijfers zijn te raadplegen via de website van Agrimatie van de Wageningen University & Research. Op de site staat de Voedselvisie Noord-Holland centraal. Het overzicht met gegevens is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Economic Research (WEcR). 

Dataportaal

Via het portaal is informatie over land- en tuinbouwsectoren in Noord-Holland eenvoudig en snel toegankelijk. Deze informatie is onderverdeeld naar herkenbare primaire land- en tuinbouwsectoren binnen de Noord-Holland. Voor elke sector zijn de prestaties in beeld gebracht. Er komen verschillende thema’s aan bod. Zo zijn er gegevens beschikbaar over het aandeel gewassen, dieren, primaire bedrijven en agrarisch oppervlakte in de land- en tuinbouwsectoren, waarbij de teelt en veehouderij op biologische wijze plaatsvindt. 

Doelen Voedselvisie

De monitor Voedselvisie is een belangrijk thema. Er is bijvoorbeeld te zien hoeveel projecten er lopen en hoeveel geld er is uitgegeven. De Voedselvisie beslaat de periode 2020-2030. Hiervoor is gekozen, omdat een omslag naar een duurzaam voedselsysteem veel tijd vraagt. De beleidsdoelen voor de Voedselvisie liggen in 2030, de effecten van het beleid zijn in veel gevallen pas na deze termijn zichtbaar. De monitor brengt de komende jaren de activiteiten, prestaties en geleerde lessen in beeld. 

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?