Bouwstenennotitie – Handreiking voor gemeenten in NH

In het kader van de Voedselvisie heeft de provincie een handreiking voor gemeenten in Noord-Holland samengesteld waarin 13 voedsel- en landbouwthema’s in relatie tot omgevingsbeleid besproken worden.

Provinciale Voedselvisie

De provincie Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Een voedselsysteem met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem, het milieu en dierenwelzijn. De Voedselvisie van provincie Noord-Holland schetst deze provinciale ambities voor voedsel- en landbouwbeleid wat betreft voedsel- en grond-gerelateerde landbouw. Hierbij ligt de focus van de Voedselvisie op:

  • Regeneratieve landbouw,
  • Kringlooplandbouw
  • en Korte Ketens.

Gemeenten en de Omgevingswet

In relatie met voedsel en landbouw staan gemeenten voor veel opgaven. Te denken valt aan nieuw beleid, zoals voor klimaat, energie en biodiversiteit. Tegelijkertijd wordt er voorgesorteerd op de Omgevingswet, die aan gemeenten en provincie na inwerkingtreding (streefdatum 01-07-2023) nieuwe handvatten geeft voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit.

Handreiking

In deze handreiking worden de nieuwe vooruitstrevende landbouw- en voedselthema’s uit de provinciale Voedselvisie in verband gebracht met mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet. Gemeenten zijn in de Omgevingswet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning via het omgevingsplan. Het idee achter de Omgevingswet is dat de beleidskeuzes vanuit de gemeente komen. Samen met twaalf gemeenten is deze handreiking tot stand gekomen die gemeenten daarom zelf kunnen benutten.

"De handreiking moet kennis-ondersteunend en inspirerend zijn voor gemeenten. Daarbij blijft het natuurlijk van belang dat beleidsvoorwaarden altijd zorgvuldig moeten worden afgewogen ten opzichte van te behalen beleidsdoelen en de mogelijkheden van agrarische ondernemers om daaraan te kunnen voldoen (haalbaarheid). Daarnaast kan de handreiking in gesprekken tussen gemeenten en provincie aanleiding zijn tot aanpassing of het vernieuwen van beleid en regelgeving."

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?