Servaplant ontwikkelt voedingsbank voor gewassen

Sinds 2006 levert Servaplant innovatieve diensten en producten om plantenteelt en groenvoorziening duurzamer te maken. Dit doen zij in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven, instituten en laboratoria. Op basis van bodem-, blad- en wortelanalyses adviseren zij bodemverbetering en bemesting die optimaal is afgestemd op de conditie van de bodem en de behoeften van het gewas. Zij leveren speciale biologische, organische en minerale bodemverbeteraars en meststoffen van natuurlijke oorsprong. Stuk voor stuk innovatieve producten die bij passen bij een duurzame aanpak en die elkaar aanvullen en versterken.

De basis voor een vitale plantengroei bestaat uit een actief en divers bodemleven. Aan de hand van groenbemester-mengsels en organische meststoffen wordt het bodemleven gestimuleerd. Hiervoor worden hoogwaardige entstoffen van natuurlijke bodem- en micro-organismen gebruikt. Op 23 januari 2020 presenteerde Claudia Külling van Servaplant haar innovatie op het duurzaamheidsfestival NE20: “Ons doel is om voedingsstoffen in plaats van insecticiden toe te voegen. Met deze natuurlijke voedselbank willen we voldoende natuurlijke vijanden kweken voordat de schadelijke bladluizen in het voorjaar opkomen en kunnen we een plaag onderdrukken. Hiervoor gebruiken we Artemisia, een plant die tegen bladluis kan en als lokaas dient voor de insecten. Een natuurlijke manier om gewassen te beschermen tegen schadelijke bladluis en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Door de strook Artemisia aan te vullen met bloemen en kruiden vinden insecten nectar om te kunnen vliegen”.

Sinds 2018 hebben meerdere proeven plaatsgevonden in velden met suikerbieten. De Artemisia is op diverse plekken en op verschillende momenten ingeplant om het effect te meten. In 2020 zijn de Artemisia’s in augustus al in de akkerrand geplant en gezaaid zodat er in mei al goed ontwikkelde planten staan. Ook moeten op deze planten al vroeg genoeg bladluizen aanwezig zijn om predatoren aan te trekken.

Akkerbouwer Abram Rus uit Nieuw Vennep past het systeem van Servaplant al acht jaar toe voor de teelt van kerstbomen: “Het werkt goed, de natuurlijke vijanden zijn er altijd op tijd bij. Ik hoef de bomen niet te controleren en hoef ook niet de afweging te maken om wel of niet chemisch in te grijpen.” Inmiddels heeft hij het systeem ook voor de suikerbieten ingezet. “Volgend seizoen ga ik een 3 meter brede grasstrook aanplanten met in het midden twee rijen Artemisia. Zo kan de Artemisia meerdere jaren blijven staan en kunnen de luizen en hun predatoren al vroeg in het seizoen groeien”.

Filmpje Servaplant: Een portret van een Noord-Hollandse duurzame ondernemer met een inspirerend circulair verhaal: Servaplant.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?