Bloeiend Erf handboek

In het open agrarische landschap van Noord-Holland is het erf een belangrijke rust en schuilplek voor veel soorten. Vogels zoals kneu en ringmus foerageren op de akkers maar nestelen en zoeken beschutting in de bosjes op en rond het agrarische erf. Ook zwaluwen, uilen, vlinders en bijen, amfibieën en kleine zoogdieren kun je op het erf vinden. Zij profiteren van alle hoekjes, oude bomen, struiken, bloemen en poelen.

Veel erven zijn de laatste jaren steniger en eentoniger geworden. Gelukkig kun je ze, vaak al heel eenvoudig, aantrekkelijker maken. Met bijvoorbeeld een slimme keuze voor erfbeplanting, het ophangen van nestkastjes of het inzaaien van bloemrijke gazons.

Wat heb je aan dit handboek?

In het handboek Bloeiend Erf vind je een helder en bruikbaar overzicht van alle kansen voor biodiversiteit op het erf.

Advies nodig?

De veldmedewerkers van ANV Hollands Noorden kijken in het Noorden van de provincie Noord-Holland graag met jemee. Aan de hand van een Erf-scan adviseren ze over de mogelijkheden. Stuur een mail naar projectmedewerker Dorien de Haan

Dit handboek is gemaakt door ANV Hollands Noorden en mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?