Eet Smakelijke Tulp

Dat tulpen niet alleen voor de sier zijn blijkt uit het feit dat Johanna Huiberts uit het Noord-Hollandse Sint Maartensbrug een tulpenbollenkookboek uit heeft gegeven. In de ‘Eet smakelijke tulp’ staan ruim 50 heerlijke en verrassende recepten met tulpenbollen en tulpenbloemen. Tulpen zijn zeer smaakvol en verrassend te combineren in verschillende gerechten. Kijk voor het kookboek op www.eetsmakelijketulp.nl.

Compost

John en Johanna Huiberts maken hun eigen compost van restproducten uit de bollenteelt zoals de vellen die overblijven na het bollen pellen. Daarnaast werken ze samen met een hovenier uit de buurt. Hij versnippert bomen en boomwortels. De grotere snippers bewaart hij zelf. Het fijne spul gaat bij de familie Huiberts door de compost. Van het hooi dat ze van het gepachte natuurland bij het natuurgebied Het Zwanenwater halen maken ze bokashi wat weer op de bollenvelden gebruikt wordt. John en Johanna proberen de kringloop zoveel mogelijk te sluiten en zijn daarom aangesloten bij Caring Farmers, een boerenbelangenbehartiger voor boeren die op weg zijn naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw en er wordt gewerkt aan een ‘Living Lab’ waar alle opgedane kennis wordt gedeeld. Meer informatie vind je op www.caringfarmers.nl

Biologische bloembollen

John en Johanna Huiberts uit het Noord-Hollandse Sint Maartensbrug telen hun bloembollen volledig biologisch. Zij teelden gangbaar totdat John er in 2013 na een cursus bodembiologie achter kwam dat het niet goed ging met zijn zandgronden. John: “Het organisch stofgehalte was dramatisch laag en er was geen bodemleven meer. we zijn toen duurzaam gaan telen en uiteindelijk volledig overgestapt naar biologisch dus zonder kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen. En het werkt! Voordeel van biologisch is dat er een meerprijs is en die is ook echt nodig om een rendabel bedrijf te kunnen voeren.

Een groot deel van de bloembollen geven bloemen die zeer aantrekkelijk zijn voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. We dragen dan ook graag de noodzaak uit om voorjaarsbloeiers zoals de krokus aan te bieden aan bijen en hommels. We hebben ook bloeiende akkerranden zodat de natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de bladluis zich daar kunnen vestigen. Doordat wij geen chemische insectenbestrijding toepassen zijn er ook veel andere insecten, kevertjes en spinnetjes tussen de gewassen te vinden. Dit is weer belangrijk voor de jongen van veldleeuweriken en patrijzen die in grote getalen aanwezig zijn. Ook richten wij jaarlijks een deel van ons land in als wintervoedselakker via de Agrarische Natuurvereniging en zijn we een samenwerking aangegaan met een groenteteler. Zo telen ee op contract doperwten die als stikstofbinder zeer geschikt zijn als tussenteelt. Als tussengewas hebben we gemengde groenbemesters en gras als tussengewas. we zijn nog op zoek naar een veehouder die zijn biologisch jongvee of schapen bij ons wil weiden.”

Meer informatie over het bedrijf van John en Johanna vind je op www.huibertsbloembollen.nl . De bollen zijn te bestellen via www.biologischebloembollen.nl

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?