Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Het doel van het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) is het stimuleren van kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer in de grondgebonden landbouw in Noord-Holland. VKNH is een project waarin kansen voor samenwerking worden gecreëerd voor de regionale (mineralen)kringlopen in Noord-Holland. Verschillende samenwerkingen tussen sectoren worden onderzocht, doorgerekend en verbeterd. De resultaten worden gedeeld met agrariërs, adviseurs en beleidsmakers. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

Het project richt zich op samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren, waarbij men gebruik maakt van elkaars grond, mest en/of voer en wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Daarnaast richt het project zich op het sluiten van regionale kringlopen. Door deze samenwerking kunnen de kwaliteiten van de verschillende sectoren tegelijk bijdragen aan: bodemvruchtbaarheid, milieu en de concurrentiepositie van de agrarische sector in Noord-Holland die een krachtige mix van verschillende sectoren bezit.

Het project is afgerond. De resultaten hiervan staan beschreven in de PDF-pictogram Eindrapportage Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Een overzicht van de belangrijkste resultaten vindt u in de PDF-pictogram Factsheet Resultaten

Wilt u meer informatie, kijk dan op: http://vruchtbarekringloopnoordholland.nl/

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?