Bekijk hier factsheets over de landbouwsector in PPLG-gebieden

In deze nieuwe factsheets wordt ingegaan op de landbouwsector in de PPLG-regio’s van Noord-Holland. Dit wordt gedaan aan de hand van de 7 doelen van kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw is het toekomstperspectief voor de landbouw. Dat toekomstperspectief voor de landbouw is nadrukkelijk onderdeel van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). In het NPLG maken de PPLG-teams een analyse van het water- en bodemsysteem en geven zij aan wat de opgaven zijn voor natuur, water en klimaat. Natuurlijk is het belangrijk dat het toekomstperspectief voor de landbouw past in de regionale, culturele, landschappelijke en sociaal-economische situatie van agrariër. Deze factsheets zijn bedoeld om de PPLG-teams te ondersteunen bij het opstellen van hun plannen per deelgebied.

Download en bekijk hieronder de vijf factsheets.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?