Kennis

Boer & Business in Balans wil graag kennis delen over bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit, over wat anderen daarin doen en wat de provincie daarin zelf doet.

Kennis is macht wordt wel gezegd. In ons netwerk zitten veel experts en ervaringsdeskundigen die hun kennis graag met je willen delen. In onderstaande blogs stelt een aantal zich graag aan je voor. Als je een kennisvraag hebt voor een expert of voor een ervaringsdeskundige, stel die vraag dan hier. Het is belangrijk om te weten welke kennisvragen er zijn. Zo helpen we elkaar verder op weg naar een gezonder duurzamer voedselsysteem.

Noord-Holland
Kristi

BLOG Jan-Willem Huizinga: Stimuleren helpt!

“Mijn naam is Jan Willem Huizinga programmamanager Gezond Water bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard. Ik ben onder andere ambtelijk verantwoordelijk voor de Kaderrichtlijn Water…

Lees meer »
Toeleverancier

BLOG Liesje Mommer: We moeten samen aan de bak!

Liesje Mommer is Hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer aan Wageningen Universiteit en Research. Haar expertise is biodiversiteit, plantenwortels en bodemleven. “Het IPBES-rapport uit 2019 (https://ipbes.net/global-assessment), een…

Lees meer »
Noord-Holland
Boer

Agroforestry iets voor jou?

Agroforestry, of boslandbouw, is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust gestreefd wordt naar het introduceren van bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland. Het…

Lees meer »
Kop van Noord-Holland
Boer

Teeltplannen en nieuwe teelten

Jos Groot-Koerkamp van Limagrain heeft op 22 december een interessante presentatie gegeven over ‘nieuwe’ of ‘vergeten’ gewassen, een initiatief van de studiegroep Kringlooplandbouw Texel en…

Lees meer »
Kennis
Regio