Schapen en erwten, over hoe de kringlooplandbouw op Texel vorm krijgt

Het project ‘Kringlooplandbouw Texel’ is in 2019 gestart naar aanleiding van een onderzoek door Siem Vlaanderen voor zijn opleiding aan de hogere landbouwschool. In dit onderzoek is gekeken naar de mineralenkringloop op het eiland Texel met een focus op stikstof en fosfaat. In het voorjaar van 2020 is door Siem Vlaanderen (Boerenverstand) een nieuw projectvoorstel ingediend bij de provincie Noord-Holland. Experimenten uit eerder onderzoek zijn concreet in praktijk gebracht en de betrokken agrariërs individueel ondersteund bij de uitdagingen die zich op hun land voordoen.

Schapenhouder Jan Willem Bakker is één van de deelnemers aan het project. Hij maakt gebruik van zilte gewassen als lamsoor, zeekraal en zee-aster die wormafdrijvend zijn waardoor ontwormen niet meer nodig is. Om zijn schapen fit te houden grazen ze in het najaar op gras van melkveehouders als de koeien op stal staan. Zo kan Bakker omweiden en het land van de melkveehouder wordt onderhouden. Een win-win situatie. De veehouders werken ook samen met akkerbouwers zoals Kees en Klaas Lap. Zij telen granen en erwten dat als krachtvoer voor het vee gebruikt wordt. Erwten zijn uitstekend geschikt als rustgewas waardoor beiden baat hebben bij de teelt ervan. Naast tarwe en erwten wordt ook gestart met de teelt van Lupine en Quinoa voor zowel humane als dierlijke consumptie. De producten van Lap en Bakker zoals kazen, lamsvlees, en pasta worden door Dapper vermarkt als duurzame Texelse streekproducten. De samenwerking is waardevol: Er wordt gewerkt aan een diverse duurzame landbouw en het verdienmodel van de boer wordt behouden of verbeterd. De mest van het vee gaat terug naar het akkerland waarmee de behoefte naar externe inputs verder wordt gereduceerd. In onderstaande video wordt de samenwerking tussen de agrariërs toegelicht.

Filmpje: Schapen en erwten, over hoe de kringlooplandbouw op Texel vorm krijgt

Boerenverstand laat in dit filmpje zien op welk manier een aantal ondernemers op Texel werkt aan het sluiten van kringlopen op het eiland. Met de duurzame teelt van erwten wordt de bodem van de boer vruchtbaarder. De erwten zijn veevoer voor de schapen en het Texels lamsvlees staat op het menu bij de inwoners en in de restaurants. Een mooi gesloten kringloop die we als goed voorbeeld graag laten zien op het platform Boer & Business in Balans:

Siem Vlaanderen bezoekt momenteel diverse boeren op Texel om ze te helpen bij het maken van bedrijfskeuzes. Zo is bijvoorbeeld een gemengd akkerbouw- en varkensbedrijf op zoek naar een alternatief voor het strooisel in de potstal. Klik hier voor een overzicht van de lopende experimenten (Interne link maken).

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?