POP3 EIP AGRI regeling voor samenwerking op Europese innovaties

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. De provincie Noord-Holland stimuleert en ondersteunt de verduurzaming, circulariteit en korte keten van de Noord-Hollandse agri&food sector met diverse maatregelen. Eén hiervan is: innovatie stimuleren door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) via een grotere interactie tussen onderzoek en praktijk. Door de  land- en tuinbouwers te betrekken  worden de onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald,  is er meer interactie  tussen land- en tuinbouwers onderling en leren onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen zich organiseren in een ‘operationele groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk,  waarvoor  ze samen naar een innovatieve oplossing zoeken. Een operationele groep moet zo samengesteld  zijn dat de uitvoerders beschikken over de juiste/vereiste expertise voor het welslagen van het samenwerkingsverband.

De provincie heeft de selectiecriteria voor de inhoudelijke beoordeling van subsidieaanvragen, inclusief de puntenscore, gericht op de doelen van de Voedselvisie 2020-2030. Daarbij gaat het om innovaties gericht op het sluiten van kringlopen, nieuwe verdienmodellen, ketenversterking en versterking van biodiversiteit in de landbouw. In totaal is € 2.000.000,- beschikbaar bestaande uit 50% ELFPO middelen en 50% provinciale cofinanciering (Voedselvisie 2020-2030).

Aanvragen kunnen via RVO worden ingediend van 5 juli 2021 tot en met uiterlijk 27 augustus 2021. Kijk oor meer informatie op het subsidieloket van Provincie Noord-Holland.

Adviesspreekuur

PIM (Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland) organiseert deze zomer nog voor de sluiting zogenaamde POP spreekuren in de weken van 26 tot en met 30 juli én van 9 tot en met 13 augustus.
Tijdens de spreekuren geven adviseurs van PIM hun advies voor het nog beter maken of scherper opschrijven van uitgewerkte EIP/POP projectvoorstellen.
Klik op deze link voor het plannen van een afspraak: https://www.pimnh.nl/agenda: spreekuren POP3 subsidie

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?