Landbouwportaal Noord-Holland

Het landbouwportaal Noord-Holland helpt boeren in Noord-Holland te werken aan een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering.


Kennis, maatregelen en subsidies


Je vindt op het portaal kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem. Er zijn vijf thema’s waarbinnen u maatregelen kunt nemen. De maatregelen richten zich op het verbeteren van de waterkwaliteit, de bodemstructuur, het verminderen van bodemdaling en verzilting en het veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden. Ook het indienen en afhandelen van een subsidieaanvraag verloopt via het Landbouwportaal.

Bedrijfsbezoek door coach


Via het Landbouwportaal is het mogelijk om gratis een coach op het erf te laten komen voor bedrijfsadvies op maat. We staan met zijn allen voor de opgave om te werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Voor ieder bedrijf kan dit echter iets anders betekenen. Samen kijken we welke kennis, maatregelen en mogelijkheden toepasselijk zijn voor jouw bedrijf.

Er zijn coaches beschikbaar voor de volgende thema’s:


Samenwerking


Het Landbouwportaal is tot stand gekomen vanuit de samenwerking Bodem & Water. Hierin bundelen LTO Noord, de agrarische collectieven, de KAVB, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland de krachten.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?