Experimenten kringlooplandbouw Texel

In het kader van het project ‘Kringlooplandbouw Texel’ worden op Texel diverse alternatieven getest.  Een studiegroep bestaande uit Texelse veehouders en akkerbouwers is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hiermee wil men samenwerking stimuleren en verder uitbreiden.

Olifantengras en Sorghum

De familie Wijtten heeft een gemengd akkerbouw- en varkensbedrijf en is op zoek naar een alternatief voor het strooisel in de potstal. Naar aanleiding van de bijeenkomst met Coen ter Berg in het najaar van 2019 zijn ze gaan nadenken over het soort strooisel in de potstal. Ze gebruikten houtsnippers wat resulteert in een hele hoge koolstof ratio in de mest. De vraag was destijds hoe het bodemleven meer gestimuleerd kon worden. Het advies van Coen ter Berg was om een strooisel te kiezen de sneller verteerd wordt en daardoor meer snelle energie geeft aan het bodemleven. Op dit moment hebben ze olifantengras in de pot. Dit olifantengras wordt echter nog wel aangevoerd vanaf het vaste land. Daarom willen ze komend jaar een deel van het areaal inzaaien met sorghum wat zowel kan dienen als strooisel voor in de pot als voor voer voor een melkveehouder. Sorghum is een goed doorwortelend gewas, wat goed is voor de bodemgezondheid.  

Extensieve gewassen

Op verschillende bedrijven worden experimenteren uitgevoerd met extensieve gewassen die weinig bemesting vereisen en tevens een positief effect hebben op de bodem en de biodiversiteit. Denk hierbij aan Lupine, veldbonen, erwten en granen. Daarbij wordt ook naar de mogelijkheid gekeken om de teelt van een graan te combineren met een vlinderbloemige. Dit zorgt voor een lagere onkruiddruk, waardoor in theorie minder bestrijdingsmiddel nodig zal zijn.

Bokashi

Recent zijn we benaderd door een melkveehoudster die de mogelijkheden van het maken van Bokashi wil onderzoeken. Deze melkveehoudster beheert een groot deel van een natuurgebied. Het materiaal uit het natuurgebied zou heel mooi gebruikt kunnen worden voor het maken van bokashi. Dit is gunstiger dan composteren, omdat er bij het maken van Bokashi minder CO2 verloren gaat. Siem Vlaanderen begeleid deze proef samen met Vincent van ANV De Lieuw. Bokashi wordt ook gemaakt door Hoek Hoveniers uit Herm.

Bloemenranden

Siem Vlaanderen maakt samen met De Lieuw een plan om komend jaar de insectenpopulatie in de bloemenranden om graanvelden te monitoren. Bloemenranden zijn op Texel het afgelopen jaar al sterk toegenomen, gestimuleerd vanuit De Lieuw. Echter weten we nog niet goed wat dit doet voor het aantal insecten op de akkerbouwpercelen. Daarom willen we dit in het voorjaar van 2021 gaan monitoren. 

Link met andere projecten

Er lopen meer projecten op Texel die een link hebben met die van Kringlooplandbouw Texel, maar net een andere invalshoek hebben. Zo is er veel contact met Emmy Monster en Dirk van de Beek van Dapper en I love Texel. Dit zijn beide organisaties die het verdienmodel van agrariërs willen verhogen door lokaal de producten te verkopen. Met Dapper worden de erwten geteeld door een akkerbouwer vermarkt naar slagers en supermarkten voor snert. Wat niet voor humane consumptie gebruikt kan worden gaat naar de schapen van Jan-Willem Bakker. Dit principe willen we nu kopiëren met onder ander lupine en haver. 

Daarnaast is er veel contact met Vincent Lap van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw. De Lieuw heeft als doelstelling een diverser landgebruik op Texel. Dit past goed bij het stimuleren van de extensieve gewassen. Daarom wordt bij de teelt van extensieve gewassen een vergoeding gegeven vanuit De Lieuw. Samen met Vincent Lap bezoekt Siem Vlaanderen boeren om het telen van deze gewassen te bespreken en te stimuleren. Vooralsnog zijn er drie bedrijven die ermee aan de slag willen gaan.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?