Casus 5: Akkerbouwer Martien wil inzichtelijk hoe hij kan omschakelen naar een duurzamere teeltwijze

De provincie Noord-Holland organiseert dit jaar voor het eerst een driedaagse Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!. Het doel van deze Hackathon is om in teams van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. samen praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen te vinden voor problemen van agrariërs.

Casus 5: Akkerbouwer Martien wil inzichtelijk hoe hij kan omschakelen naar een duurzamere teeltwijze

De bodemverdichting neemt toe door zware werktuigen en klimaatverandering. De zwaardere machines verbeteren de kwaliteit van het rooien en verwerken van het product, maar door toenemende technologie en capaciteit worden de machines zwaarder. Dit zorgt voor bodemverdichting waardoor de verhouding van de optimale bodem van 1/3 water, 1/3 lucht en 1/3 grond scheeftrekt. Bovenop deze ontwikkeling heeft het land te maken met hevige regenval en lange periodes van droogte, wat de negatieve spiraal van achteruitgang van de bodemstructuur versterkt en daarmee nadelig is voor het bodemleven met alle negatieve gevolgen van dien. Namelijk een zwakker gewas met een minder goed afweersysteem, waarvoor meer chemische middelen voor plaagbestrijding nodig is, een achteruitgang van de bodemstructuur, een intensievere bewerking van de grond in het na- en voorjaar, een intensievere reiniging van het product tijdens het rooien en een meer kostbare manier van grondbewerking. Een oplossing hiervoor is het op rijpaden gaan rijden met de voertuigen, waardoor er een deel onbereden grond ontstaat waar de verhoudingen zich langzaam kunnen herstellen. Daarop zal bodemvruchtbaarheid, opwaartse druk van bodemvocht, drainage van de grond, zich herstellen en de planten een goede bodem leveren voor een gezonde en optimale groei.

Martien zal enkele tractoren moeten verbreden naar een spoorbreedte van 320 cm (totale breedte wordt hierbij 340 cm) en de werktuig afmetingen af moeten stemmen op het bewerken van een breedte van 3 meter. Zo ontstaat er een onbereden deel van 290cm en een vaste rug van 30cm, waarop de tractoren rijden voor bewerking, planten en oogsten van de producten. Bemesting en bestrijding van plagen gebeurt vanuit de spuitpaden welke om de 27 meter liggen. Deze worden ingezaaid met bloemenkruiden mengsel waarbij natuurlijke vijanden van insecten, en bepaalde schimmels zich vestigen in deze paden en in het land kunnen trekken. Door het in het najaar gespitte land in het voorjaar te bedekken met bv Champost, compost of bokashi verwacht Martien een verbeterde zeefbaarheid van de grond. En zo verwacht hij zonder net narcissen, plantuien, amaryllissen, pootaardappelen te kunnen telen binnen een planetproof protocol. Een duurzamere klimaatverandering bestendigere teelt.

Uitdaging hackteam

Maak inzichtelijk op welke manier (technisch), met welke strategie en voorwaarden (Planet Proof) en tegen welke kosten er een omschakeling gemaakt kan worden naar een duurzamere (klimaatverandering) bestendige teeltwijze.

Lees hier meer over natuurinclusieve landbouw.

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij de boer meehelpen met het oplossen van zijn casus, geef je dan hier op.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?