Casus 1: Akkerbouwer Jochem wil een flexibel bemestingsplan

De provincie Noord-Holland organiseert dit jaar voor het eerst een driedaagse Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!. Het doel van deze Hackathon is om in teams van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. samen praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen te vinden voor problemen van agrariërs.

Casus 1: Akkerbouwer Jochem wil een flexibel bemestingsplan

Wilt u dierlijke mest of een andere meststof uitrijden? Dat kan niet zomaar. Hoeveel en wanneer u mest kunt uitrijden en gebruiken hangt af van uw grondsoort, grondgebruik, mestsoort en mesttype. Er zijn dus verschillende uitrijdperioden voor mest. Deze zijn afhankelijk van het type mest, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.

Ook akkerbouwbedrijf Noordermeer is gebonden aan die vooraf vastgestelde uitrijd data van mest. Echter onder slechtere weersomstandigheden zoals harde wind en regenval spoelt veel mest uit. Dit gaat ten koste van bodemkwaliteit en uitgespoelde mest in het oppervlaktewater komt de waterkwaliteit niet ten goede. Het probleem dat akkerbouwers nu ervaren is dat uitgereden mest niet opgenomen oftewel ‘vastgelegd’ wordt door het gewas en bodem, maar wel meetelt in de mestboekhouding en bijdraagt aan het fosfaatplafond.

Uitdaging hackteam

Akkerbouwer Jochem Noordermeer is benieuwd hoe een gebiedsgericht en flexibel bemestingsplan er uit kan zien dat tevens bijdraagt aan de Kringlooplandbouwvisie van Minister Schouten.  Daarvoor vraagt hij denkkracht op de Hackathon Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!

Lees hier meer over natuurinclusieve landbouw.

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij de boer meehelpen met het oplossen van zijn casus, geef je dan hier op.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?