Biodivers Perspectief: voor natuurinclusief leren en ondernemen

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Huidige en toekomstige ondernemers in de agri-sector onderzoeken, oefenen en leren binnen Biodivers…