Biodivers Perspectief: voor natuurinclusief leren en ondernemen

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Huidige en toekomstige ondernemers in de agri-sector onderzoeken, oefenen en leren binnen Biodivers Perspectief samen hoe een natuurinclusieve aanpak eruit kan zien én hoe je een realistisch verdienmodel opzet. Het programma heeft een looptijd van vier jaar en is gestart in januari 2021. Vonk (voorheen Clusius College) is penvoerder van dit programma.

Samen leren en ontwikkelen rond 3 thema’s

Rond drie thema’s: ‘vee’, ‘bollen’ en ‘groente’, stellen (clusters van) leerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers. Het initiatief is genomen door het Vonk. Studenten kunnen leren van deelnemende partners, maar voor hen ook een opdracht of onderzoek uitvoeren. Partners kunnen bijvoorbeeld een gastles geven of excursie verzorgen, maar voor gezamenlijke kennisontwikkeling ook masterclasses inzetten.
Zo creërt Biodivers Perspectief een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers én alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. Het is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De kennis en expertise die ontstaat wordt vastgelegd binnen een kennisnetwerk en gedeeld met initiatieven in de rest van Nederland.

Twee demo-leerbedrijven aan het woord

John-en-Johanna-Huiberts
John Huiberts, ondernemers en demo-leerbedrijf ‘bollen’: “Omdat we geen opvolging hebben voor ons bedrijf ben ik in dit traject gestapt. Alle kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met natuurinclusief op mijn bloembollenbedrijf, wil en kan ik op deze manier aan het onderwijs overdragen.” Op de foto samen met zijn vrouw Johanna Huiberts
Pé Slagter, ondernemer in de bloemkoolteelt en demo-leerbedrijf ‘groente’: “Ik wil stoppen met chemische onkruidbestrijding en ik ben op zoek naar passende stikstofvangers. Mogelijk kan ook strokenteelt wat opleveren voor mijn bedrijf. Eerlijk gezegd ben ik daar wat sceptisch in, ik moet het eerst zien. Maar studenten kunnen nu met mij ‘meeleren’ en nagaan of het kan.”

Student en docent enthousiast over natuurinclusieve landbouw


Chad Zonneveld, tweedejaars plantenteelt niveau 4 (Bollenteelt) was vooraf aan de start vooral benieuwd naar wáárom natuurinclusief werkt. “Op het bloembollenbedrijf van m’n vader (MC Zonneveld BV) experimenteren we al met groenbemesters na de oogst, voedselakkers voor akkervogels en akkerranden. Op school spreken we daar minder over. Sowieso heb ik het er met mijn klasgenoten weinig over. Het is vooral lastig precies uit te kunnen leggen wat het nu oplevert. Ik wil dus vooral weten hoe je met natuurinclusief een beter resultaat en hoger rendement kunt realiseren voor de bloembollen. Het liefst zou ik dat leren door het in de praktijk te zien en in gesprek te gaan met ondernemers.”

Docent veehouderij Raymond Zijp houdt zich met de opzet van nieuwe lesmodules ‘Natuurinclusief’ bij de opleiding Veehouderij. Hij herkent de wensen van de studenten om in de praktijk meegenomen te worden. Theoretische kennis alleen is niet voldoende om deze systemische manier van boeren te leren verkennen. Hij ziet het verdienmodel in een breder perspectief. “Als we alleen de economische kant belichten, beperken we ons. Dan krijgen we deze landbouwvernieuwing niet goed van de grond. Het gaat er ook om de sociale en ecologische kant mee te wegen in je bedrijfsmodel.” Raymond vervolgt: “Daarnaast is ondernemen ook inspelen op veranderingen. Om deze transitie, maar óók andere veranderingen aan te durven gaan, is de student erbij geholpen goede afwegingen te maken. Het is dus een uitgelezen kans dat ook uit te werken in dit traject.”

Biodivers Perspectief in beeld

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs
Begin 2019 heeft een groot aantal partijen de ‘Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs’ ondertekend. Samen spraken zij af zich in te zetten om vanuit de samenwerking natuurinclusieve landbouw tot integraal en vanzelfsprekend onderdeel van het groene onderwijs op zowel vmbo-, mbo-, hbo- als wo-niveau te maken. Het programma Biodivers Perspectief geeft mede uitvoering aan deze Green deal. Lees hier meer over de Green deal natuurinclusieve landbouw het groene onderwijs

Partners

Onderwijs:

Vonk vmbo en mbo (programmacoördinatie), Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin college, AOC Terra, Horizon College.

Bedrijven en organisaties:

Coöperatie NLG Holland, Wij.land, Vollegrondsgroentenet, Plantenkwekerij Gitzels, Greenport NHN, Landschap Noord-Holland, ANV Water, Land en Dijken, ANV Hollands Noorden, ANV De Lieuw, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Overheid:

Provincie Noord-Holland.

Financiële ondersteuning:

Triodos Foundation, ministerie van OCW en Provincie Noord-Holland

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?