Test lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw Melkveebedrijven

Een lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is in samenwerking tussen Wageningen University & Research en bijna alle Nederlandse groene mbo-scholen ontwikkeld. Studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij zijn de belangrijkste doelen van het pakket.

Biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve melkveehouderij staan sterk in de belangstelling. Wat kun je er aan doen en hoe kan het bijdragen aan het verdienmodel van de melkveehouder, zijn belangrijke vragen. Niet alleen voor boeren, maar ook voor studenten die mbo-onderwijs voor de opleiding melkveehouderij volgen. Het nieuwe lespakket geeft antwoord op deze vragen. Het lespakket is geschikt voor het combineren van e-learning, klassikaal leren en praktijkleren.

Natuurinclusieve maatregelen


In de afgelopen jaren zijn door onderzoek en bedrijfsleven hulpmiddelen hiervoor ontwikkeld zoals de KringloopWijzer en de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Daarnaast komen ook programma’s waarbinnen gericht gewerkt wordt aan natuurinclusieve maatregelen op melkveebedrijven uitgebreid aan bod. Onder andere zuivelfabrieken en agrarische collectieven van natuur beherende boeren bieden zulke programma’s aan. In het lespakket wordt ook vooruit geblikt naar toekomstige EU-programma’s die boeren kunnen ondersteunen die werken aan biodiversiteit.

Test van het lespakket


Van eind april tot begin juni 2021 kunnen melkveehouderij-docenten op AOC’s een test van het nieuwe lespakket uitproberen. Ze kunnen dan ook beoordelen of ze het willen inzetten in het volgende schooljaar. Ook melkveehouders en bedrijfsadviseurs nodigen we uit om een kijkje te nemen. De ontwikkelaars gebruiken de testervaringen om in de zomermaanden nog kleine aanpassingen te doen. Begin september 2021 komt dan de definitieve versie beschikbaar die in het nieuwe schooljaar gebruikt kan worden.

Meer weten? Neem dan contact op met:


Jelle Zijlstra, Wageningen Livestock Research, jelle.zijlstra@wur.nl,
Janneke Beckers, Citaverde College, j.beckers@citaverde.nl

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?