PPS Echte en eerlijke prijs voor duurzame producten

In de prijzen van voedselproducten door de hele keten heen zijn de kosten voor mens en milieu veelal nog niet meegerekend (zoals CO2-uitstoot, de druk op biodiversiteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden). Publieke en private partijen werken in de PPS Echte en eerlijke prijs voor duurzame producten samen aan het monetariseren van de maatschappelijke kosten en opbrengsten om tot een echte prijs te komen. Ook onderzoeken ze hoe de echte prijs kan helpen bij het verlagen van de maatschappelijke kosten en hoe de prijs eerlijk verdeeld kan worden over de keten.

Echte prijs


True pricing, of het bepalen van de echte prijs, geeft een integraal beeld van de economische – en duurzaamheidskosten van productie en consumptie van voedselproducten. Een echte prijs helpt producenten om zo duurzaam mogelijk te produceren, bewuste consumenten om het juiste product te kiezen en overheden om op de juiste manier de economie en de duurzaamheidstransitie te stimuleren.

Eerlijke prijs


De overgang naar meer duurzame productie is niet gratis. Vaak moeten er extra kosten gemaakt worden en staan er risico’s tegenover. Aan de andere kant zijn er duurzaamheidsbaten, bijvoorbeeld als de consument bereid is extra te betalen. De kosten, baten en risico’s moeten dan over de keten verdeeld worden. Nog te vaak trekken de primaire producenten hierbij aan het kortste eind. Bij een eerlijke prijs is deze verdeling eerlijk verdeeld.

De resultaten van dit project gaan actoren helpen om te komen tot effectieve en uitvoerbare actie(s) die leiden tot lagere maatschappelijke kosten van voedselproductie. Diverse actoren in en rondom de voedselketen spelen daarin een rol: producenten van voedsel, inkopers van voedsel (retail, out of home), financiële instellingen, overheid en consumenten. Zij kunnen het inzicht in de echte prijzen van producten gebruiken om ervoor te zorgen dat voedselproducten minder negatieve effecten op het milieu en op de maatschappij hebben.

klik op de afbeelding voor een video over het project.

meer informatie:


kijk op de website van Wageningen University & Research

Status: lopend
Start project: 23 januari 2019
Einde project: 31 december 2022

Maakt deel uit van:

Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen
Topsector Agrifood

Partners: 

Wageningen Economic Research 

Overige betrokken organisaties: 

Stichting Bionext, True Price, Rabobank, ABN AMRO Bank, GroentenFruit Huis, Vereniging biologische varkenshouders, Stichting EKO keurmerk, LTO Nederland, Stichting NAO projecten, Transitiecoalitie Voedsel, Royal Anthos en Vereniging Schelpdierhandel.

tekst en video: Wageningen University & Research

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?