Koeien & Kansen: Rijk en Linda Baltus uit Middenmeer

Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 toekomstgerichte melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen University & Research en adviesdiensten. Met subsidie van de overheid en op verzoek het georganiseerde bedrijfsleven toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van diverse wet- en regelgeving en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan.

Het project Koeien en Kansen brengt de milieukundige, technische en economische gevolgen van de implementatie van (toekomstig) milieubeleid in beeld voor de Nederlandse melk-veehouderijsector.

Rijk en Linda Baltus uit Middenmeer zijn één van de deelnemers aan Koeien en Kansen. Hun drijfveer is dat het altijd beter kan. De focus ligt op een hoge melkproductie per koe, op hoge gewasopbrengsten per hectare en vooral op het goed benutten van die gewasopbrengsten. De keuzes worden bij Baltus vooral rationeel gemaakt op basis van bedrijfseigen cijfers. Rijk is continu op zoek naar nieuwe kennis en inzichten en is niet bang om zelf te pionieren. Dit alles leidt tot zeer goede economische resultaten.

De resultaten van Koeien & Kansen Rijk en Linda Baltus in Middenmeer

Het melkveebedrijf van de Rijk en Linda Baltus ligt in Middenmeer. Ze hebben twee melkrobots die 105 koeien melken, een quotum van 1,1 miljoen kg melk en 65 hectare vruchtbare kleigrond. Het bedrijf ligt in een akkerbouwgebied. Ze verhuren jaarlijks 20 hectare aan een akkerbouwer. Het organische stofgehalte van de grond was zes jaar geleden 1,5  en ligt nu rond de 2,5. Ze zaaien sinds 2003 elk jaar een derde opnieuw in. Volgens Rijk gaan de nieuwe fosfaat normen een probleem geven met de opbrengst. De koeien van de familie Baltus staan het hele jaar door op stal. Met summerfeeding bereiken ze een constante bedrijfsvoering en een hoge melkproductie. De koeien produceren ruim 10.500 kg melk. De dierenartskosten zijn met € 0,35 per 100 kg melk laag. Door de hoge gewasopbrengsten is het bedrijf zelfvoorzienend in ruwvoer. Een klein deel stro zorgt voor veel activiteit bij de koeien en voor een hoge productie. Rijk slaagt erin om met gemiddeld 40 uur per week het bedrijf rond te zetten.

Bedrijfsgegevens familie Baltus: https://verantwoordeveehouderij.nl/upload_mm/0/b/6/600d4d2f-5b8c-4e16-a7e9-0dac35c8db1d_NL_Baltus_202004_v2.pdf

Voor meer informatie kijk op: www.koeienenkansen.nl

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?