Jong Leren Eten gaat door!

Het programma Jong Leren Eten bestaat in 2021 vier jaar! Om dat te vieren zijn de behaalde resultaten samengevat in een feestelijk magazine. Voor alle provincies zijn er aparte katernen gemaakt, waarin de regionale hoogtepunten zijn uitgelicht. Met dit magazine wordt ook direct een vervolg aangekondigd : Jong Leren Eten 2021 – 2024.

Hoogleraar en voedingsexpert Jaap Seidell is voorzitter van de programmaraad van Jong Leren Eten. Seidell: “Met de komst van Jong Leren Eten in 2017 is er meer structuur en samenwerking gekomen rond voedseleducatie. In iedere provincie zijn er twee makelaars aan de slag gegaan. Deze personen zijn werkzaam in de duurzaamheidssector (NME of IVN Natuureducatie)  en de gezondheidssector (GGD). Mede door hun inzet kan er nu steeds beter een passend aanbod richting scholen gaan. In de afgelopen vier jaar is er meer gebeurd dan in de zestien jaar ervoor.” Je kunt het magazine hier lezen, maar stuur ons een mailtje als je de papieren versie gewoon lekker in handen wilt houden!

Het magazine geeft een goed beeld van hoe diverse partijen in Nederland aan de slag zijn gegaan met voedseleducatie. Alle onderwijsniveaus komen aan bod, maar ook de diverse onderdelen van voedseleducatie, zoals koken, moestuinieren en boerderijbezoek. Om dit te illustreren zijn de best gelezen praktijkverhalen van onze website als artikel opgenomen, maar ook interviews met o.a. hoogleraar Jaap Seidell en kinderarts Koen Joosten. Daarnaast zijn er tips opgenomen voor gemeenten en provincies hoe zij ambities rond voedseleducatie vorm kunnen geven. Daarmee is het magazine interessant voor beleidsmedewerkers, schoolbesturen en andere geïnteresseerden die aan de slag willen met (onderdelen van) voedseleducatie.

Noord-Holland en gezond en lokaal voedsel

Noord-Holland heeft zowel dynamische steden als een uitgestrekt landelijk gebied, waar enorm veel voedsel wordt geproduceerd en verwerkt. De aandacht voor gezond en lokaal voedsel groeit, zeker in de Metropoolregio Amsterdam. Veel bedrijven, NME-centra en gezondheidsadviseurs en ook beroepsopleidingen willen daarop inspelen met activiteiten voor de jeugd en het onderwijs. Er zijn 5 regionale GGD’s met een Gezonde School Aanpak, 12 NME-centra en 16 JOGG-gemeenten en daarnaast veel organisaties en locaties die activiteiten voor kinderen rondom voedsel bieden. Maar er zijn ook thema’s, leeftijdsgroepen en regio’s die nog weinig aan bod komen. Daarom zet Jong Leren Eten in Noord-Holland zich in voor sterke coalities, het verspreiden van ‘best-practises’ en het verbreden van het bereik. Speerpunt in 2018 was het versterken van effectieve samenwerking en het realiseren van 100 moestuinen op peuterscholen en kinderdagverblijven. In 2019 zetten we dat voort en richten we de aandacht op de leeftijd van 12+! Kijk voor meer informatie op  https://www.jonglereneten.nl/provincie/noord-holland.

Jong Leren Eten op YouTube

Wist je dat er een YouTubekanaal is van Jong Leren Eten? Vol met leuke filmpjes over voedseleducatie op locatie. Vaak zijn de kinderen, jongeren en studenten die deelnemen zelf aan het woord. Zoek je weer even inspiratie deze winter…..kijken maar!

Dit najaar is de aanvraag van 94 scholen voor PO en VO voor een ‘Lekker naar Buiten’-subsidie gehonoreerd door het programma Jong Leren Eten. 69 basisscholen en 25 scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen samen dit schooljaar ruim honderdtachtigduizend euro om activiteiten te ondernemen, waarmee ze structurelere aandacht voor voedsel versterken. Bekijk de menukaarten voor activiteiten-aanbod in de eigen regio.

11 verse Moestuincoaches

Op 10 december 2020 studeerden nog net 11 kersverse moestuincoaches af aan de opleiding van IVN/VELT en Jong Leren Eten. Vanaf nu kunnen zij worden ingeschakeld om moestuinactiviteiten met kinderen te ondersteunen. Je vindt ze via de makelaar en op de regiopagina van JLE-NH. In het voorjaar start weer een nieuwe opleiding in de kop van Noord-Holland. Er zijn nog enkele plekken!

Gratis zadenpakketten

Wil je komend voorjaar als school of BSO aan de slag met het moestuinieren en heb je zaden nodig? Bestel dan het gratis zadenpakket plus infoboekje bij jouw lokale NME-centrum of de Makelaar JLE. Het groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan werkt sinds een paar jaar samen met Jong Leren Eten. Ook in 2021 zijn landelijk weer 3000 pakketten beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Jong Leren Eten (JLE) is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het richt zich op de voedselvaardigheden van de nieuwe generaties. Zodat jongeren (0-18 jaar) leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Jong geleerd = oud gedaan, dus goed voor jezelf, beter voor de aarde.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?