Innovatief boeren in de Kop van Noord-Holland

Het laatste kenniscafé in deze serie voor het Programma voor Natuurinclusieve Landbouw vindt plaats bij Arco Klok, akkerbouwer in de Wieringemeerpolder op 18 december. Arco doet veel aan natuurinclusieve landbouw en experimenteert zelf met innovatieve technische oplossingen om beter met de natuur te kunnen werken en een gezonde bodem te behouden. Reineke van Tol, stagiair Natuurinclusieve Landbouw bij Natuur en Milieufederatie Noord-Holland had onderstaand interview met Arco.

Boeren op babygrond die niet goed is opgevoed.

Zo begint Arco zijn verhaal. De grond is pas in 1934 ingepolderd en is dus in feite piepjong. Boeren zijn hier direct met kunstmest aan de slag gegaan en vervolgens is er nu bijna een eeuw intensieve landbouw gaande die de structuur van de grond niet ten goede is gekomen.

Luisteren naar de bodem

Arco zag dat het anders moest. Het water bleef staan, waardoor sommige delen van het land niet meer te oogsten waren. Hij raakte geïnspireerd door een Canadese adviseur die hem de Albrecht methode bijbracht. Bemesting via de Albrecht methode houdt in dat de voedingselementen in de bodem in balans worden gebracht, zodat de plant ze optimaal kan benutten; niet te weinig, maar ook niet te veel van bepaalde mineralen, want dat kan de opname ook belemmeren.

Om balans in de bodem te bereiken, is het ook belangrijk het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Dat leidde voor Arco tot de omslag naar niet-kerende grondbewerking (NKG), bodembedekking met gewasresten en het jaarrond toepassen van groenbemesters. In een studiegroepje en met eigen experimenten leerde Arco verder over NKG, groenbemesting en alles wat daarbij komt kijken. Met vallen en opstaan kwam Arco verder en zag hij met eigen ogen dat de grond zich herstelde, mits “je goed naar de bodem luistert; Je niet moet zaaien als het niet kan; je kunt wachten tot de grond er klaar voor is. En dat resulteert uiteindelijk in een beter gewas.”

Precisielandbouw

Dat de huidige mechanisatie en techniek nog niet erg is aangepast op natuurinclusieve landbouw, houdt Arco niet tegen. Om te kunnen zaaien met gewasresten op het land, haalde hij een schijfzaaier uit Duitsland en paste zelf de onderdelen zo aan dat hij kon zaaien binnen zijn bodemplan. Verder zette hij zijn “spuitmachine” ook voor andere doeleinden in.
De machine is ideaal om specifieke bemesting toe te passen. “De buren denken dus dat ik veel spuit, maar in feite ben ik bezig met precisielandbouw.” Hij past de bemesting niet over het hele land toe, maar alleen in de rijen. “Zo krijgen de planten precies wat ze nodig hebben en ook niet meer dan dat.”

Bloemstroken voor gewasbescherming

Rondom de akkers heeft Arco bloemstroken ingezaaid om de diversiteit aan insecten te stimuleren. De insecten helpen bij het voorkomen van ziekten en plagen, waardoor hij minder hoeft te spuiten. Hij moet daarvoor wel zelf uitvinden welke mengsels voor hem goed werken en hoe de randen het beste beheerd kunnen worden. Via de collectieven wordt met name aangestuurd op akkerranden voor vogels, maar die leveren voor de boer vaak weinig op. Het moet wel een win-win (-win) situatie zijn, voor de natuur, het milieu én voor de boer.

De andere twee kenniscafés georganiseerd door Natuur & Milieufederatie Noord-Holland waren ‘Levende Bodem’ en ‘Klimaatbestendig boeren’.

Aanmelden kan hier.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?