Caring dairy

Caring Dairy is een duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouderij dat door de Amerikaanse ijsmaker Ben&Jerry’s ontwikkeld is en door Cono grootschalig is uitgerold. Sinds 2004 hebben ze samen het Caring Dairy-programma verder ontwikkeld en de basis gelegd voor een duurzame melkproductie waarbij alle ingrediënten duurzaam en verantwoord geproduceerd moeten zijn. Biodiversiteitsprojecten op en rond de boerderij worden beloond met een premie en is gericht op het verduurzamen van de hele keten van koe tot kaas: blije koeien, blije boeren en blije aarde.

Weidemelk is een belangrijk speerpunt binnen het Europese Caring Dairy zuivelprogramma; maar er is veel meer. Het programma heeft in totaal 18 speerpunten variërend van bodemvruchtbaarheid tot het stimuleren van de komst van weidevolgels en insecten, tot het opslaan van CO2 in de bodem. 

Het Caring Dairy programma brengt melkveehouders met elkaar in contact zodat ze ervaringen en ideeën kunnen delen. Tegelijkertijd dragen ze externe kennis en kunde aan zodat ze stappen kunnen maken op een van de 18 speerpunten. Hierbij geldt: betere resultaten behalen, beloont ook beter. Inmiddels werken 400 familiebedrijven mee aan het Europese Caring Dairy programma. Van de melk wordt fairtrade ijs gemaakt door Ben&Jerry’s in Hellendoorn, ambachtelijke kazen van hoge kwaliteit door Cono kaasmakers in Westbeemster en de rest wordt verkocht op de spotmarkt. Een van de gedachtes achter het programma is dat een koe in de wei hoort. Daarom is 16 jaar geleden gestart met het betalen van een weidegangpremie aan de Caring Dairy melkveehouders.

Andere onderwerpen die op de agenda van Caring Dairy staan zijn duurzaam bodemgebruik, het telen van veevoer op eigen bodem, maar ook het vergroten van de biodiversiteit op het weiland, door bijvoorbeeld de komst van weidevolgels of insecten te stimuleren. Daarnaast ondersteunt het programma melkveehouders met manieren om koolstof te verminderen en op te slaan in de bodem. Het idee is steeds: hoe meer vooruitgang de melkveehouder boekt, hoe hoger de beloning.

Blije koeien, blije boeren, blije aarde.

De Cono-koeien worden Blije Koeien dankzij weidegang en de focus op dierwelzijn. Dat wordt gemeten via een KoeKompas, waarmee de veehouder tevens handvatten krijgt om het welzijn verder te optimaliseren.

De boeren worden Blije Boeren omdat Cono een Caring Dairy-premie en een weidegangpremie uitbetaalt boven op de melkprijs.

De aarde wordt een Blije Aarde door de CO2 neutrale Beemster Kaas en hulpmiddelen als het Kringloop-Kompas, dat onder andere gericht is op meer ruwvoer van eigen bodem. De RMO-wagens rijden dankzij een bifuel-systeem op een combinatie van diesel en gas. Leveranciers en bedrijven die een relatie met Cono hebben worden gestimuleerd om duurzaam te werken en bij nieuwbouw wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van duurzame bouwmaterialen en staat bewust energiegebruik en hergebruik van water centraal. Om het veevoer te verduurzamen is ingezet op een project voor duurzame soja in India.

Cono zet in op kwaliteit en duurzaamheid en gebruikt die aspecten ook bij de vermarkting van haar kazen: premiumproducten die op een verantwoorde wijze worden gemaakt. De coöperatie is ooit begonnen als kaasmaker voor kaasspeciaalzaken met kaasmerken als Stompetoren, Smaaq en Wapen van Noord-Holland. Daarnaast produceert en vermarkt Cono haar eigen kazen onder het merk Beemster Kaas. Zo kan Cono een hoge melkprijs uitbetalen waar nog de Caring Dairy-premie en de weidegangpremie boven op komt. Eind 2019 is de eerste Cono Stal geopend in Spierdijk.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?