Boerderij Ter Coulster, een natuurinclusieve melkveehouderij in Heiloo

Op bezoek bij boer Wilco Brouwer de Koning van boerderij Ter Coulster. Melkveehouder in Heiloo en liefhebber van weidevogels. Hoe houdt hij in zijn bedrijf rekening met de natuur? Je leest het hier.

Even voorstellen

Wilco Brouwer de Koning (links), derde generatie boer en bestuurslid van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Samen met zijn broer Gijsbert (rechts) zit Wilco al sinds jeugdige leeftijd in de melkveehouderij.
Op boerderij Ter Coulster staan in totaal 175 koeien.

Twee kilometer verder is de dependance van zijn broer, waar de kalveren tot 1 jaar gehouden worden, tezamen met de ‘droge koeien’ (de koeien die nog geen melk geven).

Hun land beslaat 110 hectare, waarvan 80 hectare grasland, 12 hectare voor het verbouwen van mais, 18 hectare beheersland van Landschap Noord-Holland. Op de 12 ha maisland met omliggende graslanden worden verschillende maatregelen genomen voor weidevogels.

Het belang van de natuur

Wilco vindt het erg belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de natuur en met name de biodiversiteit. Hoe kunnen we als agrarische sector zorgen voor een biodivers landschap, de weidevogels en de natuur. Kortom, hoe kunnen we natuurinclusief het land verbouwen?
Om dit over te kunnen brengen is wat meer uitleg nodig.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Als bestuurder van LTO Melkveehouderij ben ik nauw betrokken geweest bij het zogenaamde Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Een gezamenlijk plan om natuurverlies in Nederland om te buigen naar natuurherstel. Deelnemers hieraan zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Het doel: De natuur sterker en het boerenbedrijf veerkrachtiger maken. Het plan beschrijft de relatie tussen de inzet van de boer en het verbeteren van de biodiversiteit.

Twee zaken zijn hierin essentieel:
• Zorg dat je allemaal op de zelfde manier biodiversiteit meet.
• Zorg dat boeren een verdienmodel krijgen op biodiversiteit.

Dat is het belangrijkste uitgangspunt voor de melkveehouderij.
Als we allemaal op dezelfde manier meten kunnen we ons verdienmodel veranderen. Voor biodiversiteit is niet een alles omvattend verdienmodel te maken, daarom is het belangrijk dat boeren vanuit verschillende richtingen beloond worden voor de zelfde biodiversiteit. Zodat al de verschillende beloningen samen voor een verdienmodel zorgen.

Biodiversiteitsmonitor

Waar we op meten is vastgelegd in de Biodiversiteitsmonitor.
Deze biodiversiteitsmonitor bestaat uit 7 indicatoren (KPI’s):

  1. Bodembeheer
  2. Landgebruik
  3. Mineralenverlies
  4. Uitstoot van ammoniak en broeikasgassen
  5. Kruidenrijk grasland
  6. Landschapsbeheer
  7. Soortenbeheer

Door het invullen van deze monitor kan de boer zien hoe hij op de KPI’s scoort. Per onderwerp staat beschreven wat de KPI inhoudt, wat de relatie is met biodiversiteit en welke bedrijfsmaatregelen genomen kunnen worden om beter te scoren op deze indicatoren.

Wilco: “Om de investering van de boeren voor langere tijd te waarborgen is het belangrijk hierbij wel te vermelden dat het van groot belang is dat de consument, de supermarkten, waterschappen, overheid en NGO’s zich allemaal hard gaan maken dat de boer beloond wordt als hij aan biodiversiteit werkt. We moeten gezamenlijk zorgen dat dit gaat slagen want we hebben niet zo heel veel alternatieven!”

Zijn aanpak

“Er zijn verschillende manieren om dit te doen,” zegt Wilco. Een van de manieren is rekening houden met de weidevogels door anders te maaien. Het zogenaamde sinusmaaien. We maaien sommige stukken wat later in het seizoen of in bochten om de nesten heen en zorgen dat er nog voldoende gras blijft staan waar de vogels hun nesten kunnen bouwen. Bij ons zitten de meeste nesten op het maisland, met alle bewerkingen werken we dan ook ruim om de nesten heen. Naast stroken later maaien en stukken met minder vee te beweiden, experimenteren we ook met verschillende maatregelen. Zo hebben we kruidenstroken gehad, en gaan we dit jaar weer aan de slag met een plas/dras pomp. Hiermee maken we op het land een soort moeras gebied zodat de jonge weidevogels meer voedsel hebben. Afgelopen jaren hadden we gemiddeld zo’n 150 weidevogel nesten op deze 23 ha.

Vrijwilligers

Uiteraard kunnen we dit niet alleen en zijn er gelukkig vrijwilligers die ons hierbij helpen. Het is behoorlijk intensief en nauwkeurig werk en zonder hen konden we nooit zoveel rekening houden met de weidevogels. Zij helpen ons met het signaleren van de nesten. Dit voeren zij gelijk digitaal via GPS in en zo kunnen wij weer om de nesten heen werken. Zo kun je nu op ons terrein de volgende vogels terugvinden; Grutto, Kievit, Patrijs, Tureluur en de Scholekster.

Educatie

Op het erf is veel te doen en veel te zien. Als familie  vinden wij het ook zeer belangrijk om het leven op het erf te laten zien aan anderen. Regelmatig ontvangen we klassen, en burgers kunnen onze boerderij via social media volgen. Zo kan ik vertellen wat het is om boer te zijn, hoe mijn visie op melkveehouderij is en wat er allemaal gedaan moet worden om natuurinclusief te boeren. Ook is iedereen welkom als begin april de koeien weer de wei in mogen, dan komen er tussen de 1500-2500 mensen kijken hoe de koeien genieten van de eerste verse gras sprieten.

Volg Wilco ook op Twitter en Facebook

Meer informatie over Landgoed Ter Coulster

UPDATE 08 april – CROWDFUNDING VOOR EEN KLEURIGE BLOEMSTROOK

Wilco:”We willen dit jaar weer een mooie kleurige bloemenstrook aanleggen langs de sloten van ons mais perceel. Dit voor biodiversiteit, insecten, vogels en natuurlijk voor voorbijgangers. Help jij mee hem te realiseren, €1/m2? De totale lengte van de strook is 750 m, we willen beginnen met een breedte van 1 meter. Bij meer donatie wordt hij breder :)”

Tekst+fotografie; Rogier Reker, community manager Groen Kapitaal

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?