Akkerbouwer in Wieringerwerf zet stappen richting natuurlijke plaagbestrijding

Op de percelen van Nanco Lont groeien voornamelijk aardappelen, uien, suikerbieten en tarwe, maar tussen de percelen heeft hij onder andere bloemenranden ingezaaid. De bloemen en kruiden die hierin staan verhogen de biodiversiteit op het perceel. Niet alleen diversiteit in planten zelf, maar ze trekken ook allerlei insecten aan die als natuurlijke plaagbestrijders op zijn gewassen werken. Zo wordt er als het ware plaats gemaakt voor een leger kleine werknemers die de boer helpen in zijn taak voedsel te produceren. De phacelia bloeit deze zomer uitvoerig. De gloed van paarse bloemen is een mooi gezicht. Phacelia is een eenjarige plant die ook wel bijenbrood wordt genoemd, omdat honingbijen en hommels hem erg graag bezoeken. De hommels bestuiven het gewas.

Slimme positionering


Door slimme positionering van de randen onderzoekt Lont of hij zijn gewassen minder hoeft te bespuiten en dat is goed voor de natuur en goed voor ons. Een voorbeeld van slimme positionering laat Lont zien langs een bietenveld. Aan de ene kant van het veld loopt een bloemenrand van ongeveer 2 meter breed. Aan de andere kant van de bieten staat een strook Artemisia (Bijvoet). De Artemisiastrook trekt  de specifieke artemisiabladluis aan, die geen schade doet aan andere planten. Luizen etende insecten, zoals het lieveheersbeestje, de galmug en de sluipwesp, kunnen vanaf de bloemenrand naar de artemisiastrook vliegen om de bladluis op te eten. Daarbij moeten ze via de bieten, en omdat deze luizeneters niet zo’n kieskeurig dieet hebben als die specifieke luis die alleen artemisia eet, zullen ze onderweg ook luis tussen de bieten weg eten.

Foto: Nanco Lont in een van de bloemenranden

De Patrijs


De Agrarische Natuurverenging Hollands Noorden ondersteunt boeren in het nemen van deze natuur inclusieve maatregelen. ANV Hollands Noorden is een collectief van agrariërs en burgers en helpt boeren in het behoud van agrarische natuur en het verhogen van biodiversiteit, bijvoorbeeld via het aanvragen van subsidies. Weide- en akkervogels krijgen hierin speciale aandacht. Naast bloemenranden en artemisiastroken is er dan ook een patrijzenhaag op het land van Lont te vinden. De haag is in 2020 aangeplant en moet een goede schuilplek bieden aan de patrijs. Een akkervogel die in Nederland de laatste decennia steeds minder voorkomt, maar nu, dankzij dit soort maatregelen, langzaamaan weer vaker wordt gezien. De patrijzenhaag op het bedrijf van Lont is momenteel nog niet volgroeid en onder andere het weer biedt uitdagingen. “Het leek er dit natte voorjaar op dat de haag het niet goed zou gaan doen en hij moet concurreren met  een hoog grassoort. Gelukkig trekt de haag inmiddels aan, maar volgend jaar moet ik eerder in het jaar het gras in toom houden.” Aldus Lont.

Foto: Patrijzen Fotograaf: Johan van der Vegt

Kevers als ideale buur


Tot slot is en nog een keverbank aangelegd; een opgehoogde strook die een goede habitat biedt voor akkervogels en loopkevers . Ook loopkevers zijn onderdeel van het plaagbestrijdingsleger. Zij eten o.a. bladluizen, emelten, ritnaalden en slakken. Ideale buren voor de gewassen die Lont teelt. Doordat de keverbank verhoogd wordt aangelegd is de grond eerder warm  dat trekt loopkevers aan.

Foto: de keverbank. Deze staat op een verhoogde strook met grond

Gangbaar


Lont is in een gangbare boer die boert met de natuur. Door middel van de bloemenranden, artemisiastroken en keverbank onderneemt hij actie om zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te hoeven gebruiken, maar “die handrem als mogelijkheid hebben is nog wel fijn”. Biologisch boeren zou betekenen dat er hij een laatste vangnet bij dreigend oogstverlies zou moeten loslaten. Daarnaast kost het tijd om over te stappen naar biologisch telen, omdat er 2 tot 3 jaar (afhankelijk van het gewas) geen bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt voordat het certificaat biologisch wordt gegeven. Het risico is dat je in die twee overgangsjaren minder oogst hebt, hoewel je nog niet de extra waardering op je producten ontvangt die je krijgt als biologisch teler. Het kan een goede stap zijn om te nemen, maar Lont is hier op dit moment niet klaar voor.

Strokenteelt


De principes voor natuurlijke plaagbestrijding die Lont gebruikt met de verschillende maatregelen op zijn veld, zouden vertrekt worden wanneer de verschillende stroken en gewassen elkaar sneller zouden afwisselen. Waarom kiest hij niet voor strokenteelt? Het antwoord daarop is dat dit onder andere lastig is wat betreft machines. Veel machines zijn groot en ze hebben allemaal verschillende breedtes. Dat maakt niet uit als je grotere lappen met een soort gewas hebt, maar wel als je in smallere stroken teelt. Lont: “Het zou een flinke investering vragen om de machines zo aan te passen, of te vervangen, dat ik in stroken kan werken, die dingen kosten tonnen. Daarbij is er het probleem dat je producten wel extra gewaardeerd worden in financiële zin wanneer je het keurmerk biologisch hebt, maar wanneer je op andere manieren natuurvriendelijker bezig bent je er net zoveel voor krijgt als wanneer je gangbaar boert. Dat stimuleert niet om de investering te doen.” Daarnaast is het ook lastig om strokenteelt mee te laten rouleren in het teeltplan van de boer. Meer over dit onderwerp vind je hier.

Meer over ANV Hollands Noorden


De ANV Hollands Noorden is begin 2015 ontstaan uit drie agrarische natuurverenigingen: de Frisse Wind, de Rotgans, en West-Friesland. Het werkgebied omvat de kop van Noord-Holland. Alles boven de lijn Alkmaar-Hoorn, exclusief Texel. ANV Hollands-Noorden regelt voor agrariërs in die regio subsidies in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Binnen het ANLb kunnen agrariërs beheerpakketten afsluiten voor weidevogels, akkervogels, en ook voor de verbetering van de waterkwaliteit. Dit gaat om bijvoorbeeld maatregelen voor nestbescherming, kruidenrijke akkerranden en vogelakkers. Het uitgangspunt van ANV Hollands Noorden is het natuurbeheerplan van de provincie Noord-Holland. De provincie heeft een inspanningsverplichting tot behoud van soorten die (ook) leven in agrarisch gebied en waarvoor internationale beschermingsverplichtingen gelden, volgens Europese richtlijnen. Naast het regelen van subsidies  monitort ANV Hollands Noorden de genomen maatregelen en werkt zij samen met boeren aan projecten, waarin zij ook advies kan geven. Een voorbeeld van projecten zijn de GLB-pilot Akkerbelt en ‘meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen Hollands Noorderkwartier’


Zie ook www.anvhollandsnoorden.nl

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?