Versterking regionale samenwerking eiwittransitie

De koppen bij elkaar: Een rondetafelgesprek over het stimuleren van meer plantaardige voedselproductie en -consumptie leidt tot 4 richtingen waarop regionale overheden de samenwerking verder versterken. De richtingen sluiten aan op pijlers uit de Nationale Eiwitstrategie (NES).

Provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, en verschillende gemeenten in de regio werken aan de eiwittransitie; we gaan in de toekomst minder dierlijk en meer plantaardig voedsel consumeren. Om regionale samenwerking op het thema te bevorderen organiseerde provincie Noord-Holland tijdens het innovatiefestival in Haarlem op 27 oktober een ronde tafelgesprek: Hoe sluit ons beleid op elkaar aan? Kan er een gezamenlijk instrumentarium ontstaan? Welke gezamenlijke projecten of andere initiatieven zien we op het gebied van de eiwittransitie opgaven? Hierbij werden de kaders van de Nationale Eiwitstrategie aangehouden. Wat gemeenten betreft waren Purmerend, Zaanstad, Almere, Haarlem en Amsterdam aanwezig. Ook stichting Voedsel Verbindt en regionale ontwikkelingsmaatschappijen schoven aan. “Het was een erg dynamische en inspirerende bijeenkomst in deze samenstelling.” Aldus Madou van Borre, die als trainee bij provincie Noord-Holland werkt aan de voedseltransitie. Er is afgesproken om samen verder te werken op de volgende richtingen:

  • Samenwerken in het creëren van projecten om de eiwitteelt te stimuleren. Hierbij is ook een link met de Bean Deal. (NES pijler 1)
  • Binnen het eiwitnetwerk zijn er veel goede initiatieven. Om teveel overlap en te weinig diversiteit in projecten te voorkomen, kijken we hoe we hier efficiënter in samen kunnen werken. (NES pijler 2)
  • Samen kijken naar de mogelijkheden voor het halen van eiwitten uit reststromen. Hierbij kijken we breder dan alleen naar reststromen van gewassen. (NES pijler 4)
  • Er is te weinig aandacht voor de rol van de consument op het thema eiwittransitie. Alle partijen zouden dan ook graag zien dat hier meer aandacht voor zou komen en willen ook hierin samenwerken. (NES pijler 5)

Bovenstaande richtingen worden in volgende bijeenkomsten omgezet tot meer concrete acties. “Aan het einde van deze dag riepen we ons als groep gezamenlijk uit tot ‘de eiwitstrijders’. Er is energie. Dat moet dus wel goed gaan komen!’

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?