Provincie steunt projecten toekomstbestendige landbouw, initiatieven gezocht

De ambities van de provincie Noord-Holland voor een toekomstbestendige landbouw zijn hoog. Daarom is er geen tijd te verliezen bij de uitvoering daarvan. In het eerste kwartaal van 2022 start de provincie met een zoektocht naar ondernemers die gezamenlijk, met innovatieve en inspirerende projecten, willen bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw in de provincie en meer lokaal eten op het bord van de Noord-Hollanders. De provincie selecteert de beste projecten en steunt deze met expertise, inhoudelijke kennis en geld.  

Voor het milieu en de toekomst van de landbouw 

Provincie Noord-Holland is ervan overtuigd dat een meer duurzame koers voor de landbouw gewenst is. ‘Niet alleen voor een betere lucht-, water-, en natuurkwaliteit, maar ook voor een gezonde bodem en goede toekomst van de boerenbedrijven.’ Aldus gedeputeerde Ilse Zaal. Verder is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan het verkorten van ketens: kortere afstanden en minder schakels in de keten leveren vaak een betere opbrengst voor de boer of tuinder op. Ged. Zaal: ‘In de Voedselvisie van de provincie zijn voor deze doelen hoge ambities opgenomen: in 2030 zijn kringlopen op een zo laag mogelijk niveau gesloten, dan is de grondgebonden landbouw natuurinclusief en eten we 25% uit eigen regio.’

Tijd voor opschaling van nieuwe bedrijfspraktijken 

Er is in de laatste jaren al veel kennis ontwikkeld over de verduurzaming op het landbouwbedrijf. Een flink aantal bedrijven werkt al op duurzame wijze. Nu is het belangrijk om op te schalen: nieuwe inzichten en ervaringen breder delen en vaker in de praktijk toepassen. Zo werkt de provincie aan een toekomstbestendige landbouw. 

Een provinciaal expertteam bestaande uit (agrarisch) adviseurs en praktijkonderzoekers gaat nu op zoek naar Noord-Hollandse ondernemers met ambities om kansrijke en effectieve duurzame mogelijkheden verder in te zetten in de melkveehouderij, akkerbouw, tuinbouw en vollegrondgroenteteelt.

Belangrijke voorwaarde voor de projecten is dat het niet bij een experiment door één boer blijft, maar dat een grotere groep boeren of tuinders de nieuwe bedrijfspraktijken gaan toepassen. Alleen op die manier ontstaat grootschalige(r) verandering in de praktijk. 

Bart Budding, projectleider in het provinciaal expertteam: ‘We zoeken projecten waarin verschillende ondernemers uit een gebied samenwerken en die een meetbaar positief effect hebben voor kringlooplandbouw, bodem, natuur en verkorting van ketens in Noord-Holland. Ondernemers kunnen in samenwerking met anderen in hun gebied in 2022 een aanvraag indienen bij de provincie Noord-Holland, die hiervoor een subsidieregeling opstelt. De provincie selecteert de ‘beste’ projecten en steunt deze met kennis uit het provinciaal expertteam en geld.’

Kennis delen in het veld 

De kennis die wordt opgedaan in de projecten wordt bij een veel grotere groep boeren en tuinders onder de aandacht gebracht. Dat gebeurt bij voorkeur buiten in het veld, samen met de boeren met praktijkervaring. ‘Op deze manier willen we veel meer boeren inspireren om zelf ook meer stappen te zetten richting een toekomstbestendige landbouw.’

Op zoek naar gebiedsprojecten 

Op dit moment stelt de provincie een aantal concrete selectiecriteria op voor de gebiedsprojecten. In het eerste kwartaal van 2022 start de zoektocht naar ambitieuze initiatieven. Meer informatie hierover en de mogelijkheid om in te schrijven is op dat moment te vinden op het platform Boer & Business in Balans. Indien je nu al meer wilt weten, kun je contact opnemen met projectleider Bart Budding (bart@bartbudding.nl).  

Headerfoto: Loeks Fotografie

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?