FOODCLIC – Hoe eet de stad?

VU Amsterdam onderzoekt o.a. in samenwerking met Voedsel Verbindt wat er nodig is om de voedseltransitie in Europese stedelijke omgevingen verder te brengen.

De stedelijke gebieden van Europa staan ​​voor grote uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid en consumptie van gezond, betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Dergelijke uitdagingen komen samen in lokale voedselomgevingen, maar worden vaak verwaarloosd door de planners van de openbare ruimte. Veelbelovende initiatieven van gemeentebesturen om de architectuur van voedselkeuzes te veranderen, raken vaak niet systemisch verankerd en bereiken nauwelijks kansarme en kwetsbare groepen.

De belangrijkste oorzaken die de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd stedelijk voedselbeleid belemmeren zijn: sterk gescheiden silo’s binnen de voedselketen en het bestuur, fragmentatie van kennis in wetenschappelijke disciplines en gebrek aan inzicht in stimulerende en belemmerende factoren voor transformatie van stedelijke voedselsystemen.

Data en ervaringen bundelen

In een Europese studie brengt VU Amsterdam informatie en ervaringen vanuit wetenschap, beleid en praktijk uit verschillende regio’s en disciplines samen. Ze onderzoekt onder andere de maatschappelijke impact van initiatieven zoals stadslandbouwprojecten, boerenmarkten en andere korte ketenvoorbeelden, op de stad en haar inwoners. Daarbij is in het onderzoek ook specifiek oog voor consumenten met een kleinere portemonnee. Welke interventies zijn er nodig voor een transitie waarin ook deze groep mee kan?

8 regio’s in Europa doen mee aan dit onderzoek. Zij delen hun aanpak en ervaringen om van elkaar te kunnen leren. De bevindingen moeten inzicht geven hoe beleid in stadsregio’s kan worden vormgegeven om de voedseltransitie te versnellen. Beleidsmakers en stedelijke planners kunnen op basis hiervan een dynamisch en geïntegreerd stedelijk voedselbeleid ontwikkelen. De metropoolregio Amsterdam is een van de deelnemende regio’s en wordt in dit onderzoek vertegenwoordigd door Stichting Voedsel Verbindt, Gemeente Amsterdam en de Foodcouncil MRA.

FOODCLIC staat voor: Integrated urban FOOD policies – developing sustainability Co-benefits, spatial Linkages, social Inclusion and sectoral Connections to transform food systems in city-regions. Een hele mond vol, dus kortweg FOODCLIC.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een investering vanuit het HORIZON Europe programma van de Europese commissie.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?