Challenge: méér eten uit de regio!

Maak kans op € 15.000,- En breng jouw project verder tot uitvoering

Waarom deze challenge?

Voedsel Verbindt roept korte keten initiatiefnemers op om hun project met het voedselnetwerk van Voedsel Verbindt te delen. Voedsel Verbindt heeft het doel gesteld om in 2030 25% eten uit de regio (Noord-Holland of Noord-Holland & Flevoland samen) te realiseren. Om initiatieven die hieraan bijdragen te kunnen versnellen is deze Challenge uitgeschreven. De meest impactvolle initiatieven worden in de uitvoeringsagenda van Voedsel Verbindt opgenomen.

Jouw project moet bijdragen aan:

  • Het vergroten van het aandeel productie en consumptie van regionaal voedsel, met aandacht voor duurzaamheid en een betere prijs voor boeren.
  • Het structureel ‘dichter bij elkaar brengen’ van boeren en burgers in de stad en op het platteland.
  • Kennisdeling en verbinding tussen regionale partijen op het gebied van voedsel & landschap.

Waar kijken we nog meer naar bij de beoordeling van jouw project?

  • Jouw project vindt plaats in de regio Noord-Holland of Noord-Holland & Flevoland samen.
  • De haalbaarheid en marktgereedheid van het projectplan.
  • De samenwerking met meerdere ketenpartijen, waarvan minimaal een agrarisch ondernemer.
  • De onderbouwing van de manier waarop u de € 15.000,- wil inzetten om jouw initiatief te realiseren.

Wanneer moet het idee zijn aangemeld?

Projecten kunnen ingediend worden tot 15 maart 2022.
De beste drie initiatieven worden in april 2022 via www.voedselverbindt.nl bekendgemaakt

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?