Bierbrouwer en boeren op Texel gaan voor natuurinclusief geteelde gerst

De Texelse Bierbrouwerij haalt haar brouwgerst al vele jaren van het eiland. Vanaf het oogstseizoen 2022 zal de voor de brouwerij benodigde hoeveelheid gerst natuurinclusief geteeld zijn. Natuurinclusief telen betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar ook spaart en verzorgt.

Insecten en weidevogels

Er worden kruidenrijke randen toegepast op de akkers waar gerst wordt verbouwd. De kruidenrijke akkerranden worden ingezaaid met bloemen en kruiden. Deze akkerranden bevorderen de insectenstand, welke weer dient als voedsel voor weidevogels.

Daarnaast wordt gestart met een proef met de zogenaamde ‘vogelgraan methodiek’. Bij de ‘vogelgraan methodiek’ wordt de gerst ruimer gezaaid, waardoor er meer ruimte ontstaat voor nestelende zangweidevogels, zoals de veldleeuwerik en de gele kwikstaart. Ook worden er aanvullende voorwaarden gesteld aan grondbewerking en gewasbeschermingsmiddelen.

“Wederom een grote stap in de invulling van onze missie. We koesteren Texel en gunnen iedereen ‘Texels’“, aldus Cor Honkoop, algemeen directeur van de Texelse Bierbrouwerij.

Langdurige samenwerking

Met dit initiatief komen de belangen van natuur, boer en bedrijfsleven op Texel samen. Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw selecteert en begeleidt de duurzame gersttelers. Samen vergroten zij significant het aantal hectares natuurinclusieve landbouw op Texel. De natuurinclusieve gerst wordt na de oogst ingezameld en opgeslagen door Agrifirm bij de Landbouw Centrale Texel, waarvandaan de Texelse Bierbrouwerij haar gerst afneemt. En de telers krijgen van de Texelse Bierbrouwerij een compensatie voor de lagere opbrengst en de extra inspanningen.

“De eerste stappen in een langdurige samenwerking zijn hiermee gezet.” Aldus De Texelse Bierbrouwerij, die deze samenwerking ziet als “een extra bijdrage aan een betere toekomst voor ons geliefde Texel”.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?