Beemsterboeren zetten de polder in bloei

Het initiatief ‘Zet de polder in bloei’ stimuleert agrariërs in De Beemster om bloemenranden in te zaaien. Verschillende agrarische ondernemers, van melkveehouder tot akkerbouwer en van paardenbedrijf tot vleesveehouder, doen al mee.

Bloemenranden hebben een functie in het agrarisch gebied. Ze dragen namelijk bij aan het vergroten van de biodiversiteit, ze helpen om de water- en grondkwaliteit te verbeteren en trekken natuurlijke plaagbestrijders en gewasbestuivers zoals lieveheersbeestjes en bijen aan. Ook dienen de randen als schuilmogelijkheid voor onder meer jonge akkervogels.

“We zijn als mens erg afhankelijk van een verscheidenheid van dieren en planten. Met het inzaaien zetten we hier stappen voor.” zegt Danielle Woudstra, een van de initiatiefnemers van het project ‘Zet de polder in bloei’ vanuit De Beemsterling. Ze vertelt dat dit jaar 16 agrariërs uit de polder meedoen. “Het is de bedoeling dat hier de komende jaren steeds meer agrariërs bijkomen.”

Samenwerking – Het Beemster Fonds

Er is een speciaal fonds opgericht om het inzaaien te stimuleren: het Beemster Fonds. Vanuit dit fonds worden de zaadmengsels, de inzaaikosten en de eventuele inkomstenderving voor de agrariërs vergoed. Het Beemster Fonds is in het leven geroepen dankzij een samenwerking van CONO Kaasmakers, Gemeente Purmerend en agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Daarnaast is het fonds door De Beemsterling aangevuld met donaties van particulieren. Danielle: “Er zijn veel mensen die donaties hebben gedaan. Het is ontzettend goed om te zien dat zij het ook belangrijk vinden en hieraan willen bijdragen.”

Bloemenranden zijn niet helemaal nieuw in De Beemster. Sinds 2013 zijn enkele akkerbouwers in het gebied hier via Water, Land & Dijken al actief mee bezig. In 2019 hebben ook zes CONO-melkveehouders uit De Beemster zich voor bloemenranden ingezet, onder de noemer ‘het Beemster Bijenlint’. In het huidige project worden de krachten gebundeld. CONO: “Wij zijn ontzettend blij hier onderdeel van te zijn en zo samen volgende stappen te zetten.”

“..dat lukt met die bloemetjes”

Akkerbouwer Jan van Kempen uit Zuidoostbeemster is al een aantal jaar in de weer met bloemenranden en ziet de voordelen ervan: “In 2006 waren wij hier zelf al mee aan het experimenteren. Ons insecticidengebruik is nu al jaren nul. Dat lukt met die bloemetjes.” Hij zaait de bloemenranden dan ook niet alleen langs de randen van zijn percelen, maar heeft bijvoorbeeld ook 2 stroken midden tussen de uien ingezaaid. Omwonenden die langsfietsen of -wandelen blijken net als hij erg enthousiast over de bloemenranden. Zo vertelt Jan: “Ik ben zelfs wel eens met een kaartje bedankt voor het creëren van het mooie uitzicht.”

Foto: van Kempen toont het zaadmengsel

Mengsels

De zaadmengsels bestaan uit allerlei verschillende kruiden en bloemen. Dit zorgt ervoor dat de rand een langere bloeiboog heeft en dieren er dus een langere periode in het jaar van kunnen profiteren. De verscheidenheid in de randen zorgt er ook voor dat deze veel verschillende soorten insecten aantrekken. Die insecten helpen de boer elk op een eigen manier de gewassen te beschermen tegen ongewenste plagen zoals bladluis; Het ene insect eet luizen, de ander parasiteert in de luis, en van weer een ander insect eten de larven graag luis. Zo wordt zo’n potentiële plaag in toom gehouden. De agrariërs zijn sterk betrokken bij het ontwikkelen van de zaadmengsels. Dat wordt als prettig ervaren. “Want je wil geen soorten erin die snel je perceel overnemen of waar dieren ziek van worden.” Er kan zowel gekozen worden voor een eenjarige variant als voor een meerjarig mengsel.

De consument meenemen

Consumenten zijn een belangrijk onderdeel in (de verduurzaming van) het landbouw- en voedselsysteem:  “Het is belangrijk dat we niet alleen op een goede manier mooie producten maken, maar ook consumenten het verhaal erachter vertellen.” Vindt Danielle daarom. De Beemsterling zet zich dan ook in om bewoners, boeren en bedrijven in de regio dichter bij elkaar te brengen, en kennis te delen, onderling, met buren en met stedelingen. “Biodiversiteit hoort daar als onderwerp bij. Evenals bijvoorbeeld het effect van de seizoenen en het weer op het werk van de boer en op de oogst.” En als het aan De Beemsterling ligt doen zij dát in een steeds bloemrijker wordende polder.

Headerfoto: van Kempen & Boertje Bram laten trots een bord zien dat bij de deelnemende boeren aan bloemenranden te zien zal zijn.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?