Bean me up!

In het project Bean me up! Staat de veldboon centraal. Nederland is groot afnemer van soja. Soja wordt veel gebruikt als eiwitproduct in veevoer, maar wordt daarnaast ook steeds meer als plantaardig alternatief voor dierlijke eiwitten in voedingsmiddelen toegepast. De soja wordt geïmporteerd uit gebieden zoals Noord en Zuid Amerika. Al die kilometers transport zijn natuurlijk niet erg duurzaam, maar ook legt de vraag naar soja grote druk op de gebieden waar het geteeld wordt. De veldboon kan een oplossing zijn. Plaatselijk geteelde veldbonen zijn een goed alternatief voor importsoja als bron van plantaardig eiwit in voedingsmiddelen. Daarom werken onderzoekers, telers, voedselverwerkers en applicatie- en marketing specialisten in dit project in een nieuwe korte keten aan de ontwikkeling en vermarkting van veldbonen.

Het initiatief kan nu echt starten, want in juli 2021 in het REACT-EU* projectvoorstel ‘Bean me up!’ toegekend. ‘Door corona is onze afhankelijkheid gebleken van importproducten en bedrijven die ons minder afhankelijk maken krijgen zo een stimulans. De samenwerkingspartners geven met het project ‘Bean me up!’ de voedings- en procestechnologische ontwikkeling van de veldboonketen een sterke impuls en dragen daarmee bij aan de duurzame versterking van de regio.’

Bean me up! is een initiatief van Amsterdam Green Campus met Feike van der Leij, Lector Health & Food bij Hogeschool Inholland, tezamen met de agri-sector (telers, VertifyCAV Agrotheek), verwerkers van veldbonen (Biorefinery Solutions, NMK Esbaco, Donny Craves) en applicatie- en marketing specialisten zoals Willicroft en Fresh Monkeys. De bedrijven zijn via  de Food Innovation Community Amsterdam (FICA) aangesloten. Hogeschool Inholland en Clusius College participeren vanuit het food-onderwijs in dit project.

*In reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel hiervan is het programma REACT-EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert.

‘Bean me up!’ sluit aan op de oproep aan het kabinet door de stichting Transitiecoalitie Voedsel op Wereld Plantendag: ‘Maak meer plantaardig het nieuwe normaal’.  

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?