Icoonprojecten

Icoonprojecten

Vanuit de Voedselvisie van de provincie Noord-Holland zijn 18 icoonprojecten gestart.

Bekijk ze alle 18 in de infographic (button) hieronder en lees snel meer over de verschillende icoonprojecten. 

Nog niet alle icoonprojecten hebben een los artikel op het platform, maar deze volgen uiteraard snel.

In het icoonproject The Farm Kitchen is aandacht voor regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw én de korte
Bekijk de video van icoonproject Biodiversiteit op je Bord van Dutch Cuisine.
Lees hier meer over het Voedselvisie-icoonproject 'Sluiten Kringloop Veevoer van Veldbonen'.
Het Lerend Netwerk Texel van icoonproject Regeneratief en Circulair Texel heeft de eerste terugkomdag georganiseerd.
De eerste bomen zijn geplant in het Agrarische Voedselbos De Korte Weg!
Bekijk de video over Wijntuin Ronja, een modelboerderij voor regeneratieve agroforestry wijnbouw.
Hoe kunnen melkveehouders en bollentelers samen zorgen voor een gezondere bodem? In dit project zijn

Op percelen van bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter in Noord-Holland wordt onderzocht wat de

Welke reis heeft ons voedsel afgelegd? Een teelt- en gewasprecisietraceringssysteem kan dit tot aan het
Hoe krijgen we de bodem vitaal, zodat die met minder middelen meer opbrengst geeft? Drie
Vollegrondstelers willen de biodiversiteit op hun land stimuleren, maar zoeken tegelijkertijd oplossingen om schade aan

De Beemster is door het ministerie van LNV aangewezen als een van de 14 pilotgebieden

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Huidige en toekomstige

Sinds 2006 levert Servaplant innovatieve diensten en producten om plantenteelt en groenvoorziening duurzamer te maken.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?