Informatiesessie ‘Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Noord-Holland’

Op 13 mei organiseert de provincie Noord-Holland samen met RVO een Teams-informatiesessie over de EIP-regeling. Tijdens deze sessie zal een korte toelichting gegeven worden op de subsidieregeling. Wat zijn de voorwaarden? Hoe kan je een aanvraag doen? En waar moet je allemaal aan denken bij een aanvraag?

  • Voor wie? Iedereen die overweegt een EIP aanvraag in te dienen.
  • Wanneer? 13 mei van 15:00 tot 16:30.
  • Waar? Via Microsoft Teams.
  • Hoe aanmelden? Stuur een mail naar vianne.goyarts@noord-holland.nl.

Over de EIP regeling

Vanaf 5 juni is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor samenwerkingsprojecten die gericht zijn op innovatie in de landbouw. Het gaat om de subsidieregeling ‘samenwerking voor innovatie’ in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Deze regeling komt voort uit het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB).

Innovatieve samenwerkingsprojecten

De regeling is voor samenwerkingsprojecten waarbij minimaal één landbouwer betrokken is. Andere partners zijn bijvoorbeeld kennisinstellingen, ontwikkelaars en agrarisch adviseurs. Het project moet gericht zijn op thema’s zoals:

  • Duurzame verdienmodellen
  • Aanpassingen aan klimaatverandering
  • Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vermindering van voedselverspilling

Het gaat vooral om het ontwikkelen, toetsen en verfijnen van innovaties en het verbreden van kennis. De provincie wil met deze openstelling bijdragen aan doelen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de Voedselvisie 2020-2030.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?