De Korte Keten

De Korte Keten

Wat is de korte keten?

In Noord-Holland wordt er ontzettend veel lekker en voedzaam eten geproduceerd. Een groot deel hiervan wordt naar het buitenland geëxporteerd, terwijl een deel van het voedsel dat in Noord-Holland wordt gegeten juist weer wordt geïmporteerd. Dit kan efficiënter! Bij een korte keten is er een beperkt aantal marktdeelnemers, die zich inzetten voor samenwerking, lokale economische ontwikkeling en nauwe geografische én sociale betrekkingen tussen voedselproducenten, -verwerkers en consumenten.

Waarom willen we een korte keten? 

In korte ketens hebben boeren en burgers de prijs en kwaliteit van hun voedsel meer in eigen hand. Ook is er meer ruimte voor boeren, burgers, instellingen, bedrijven en overheden om hun eigen initiatieven te ontplooien en samen te werken (coöperaties). Daarnaast maken korte voedselketens de verbinding tussen stad en platteland directer en hechter. Natuurlijk met aandacht voor duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid.

Wat zijn de doelen van de Voedselvisie op de korte keten?

In 2030 is…

Hoe realiseren we dit?

Vanuit het samenwerkingsverband met Voedsel Verbindt werkt de Provincie Noord-Holland met meer dan 50 partners uit de regio aan het stimuleren en versterken van korte ketens. Op nationaal niveau zijn wij deelnemer in de Landelijke Samenwerking Korte Keten (LSKK). Bekijk in de uitvoeringsagenda via welke instrumenten wij precies kortere ketens mogelijk maken. Bekijk ook de cijfers over bedrijven met korte ketens in Noord-Holland via Agrimatie.

Welke projecten lopen er op dit thema?

Er is vanuit de Voedselvisie subsidie verleend aan een aantal projecten met betrekking tot korte ketens:

Duinrandboeren

In twee pilots werken agrarisch ondernemers, natuurorganisaties, overheid en inwoners samen aan de ontwikkeling van regeneratieve- en kringlooplandbouw binnen de BUCH gemeenten, en aan meer lokale afzet van producten die uit het gebied voortkomen.

Regeneratief en circulair Texel

In dit project van Stichting Wij.land werken boeren, natuurorganisaties en ondernemers aan een toekomstbestendig Texels landschap, waarbij de producten die op Texel geproduceerd worden zoveel mogelijk direct worden verkocht aan consumenten.

The Farm Kitchen

Met dit project wordt een voedselconcept ontwikkeld waarin akkerbouwers, keukens en (zakelijke) afnemers een rol spelen. Alles wat van het land komt wordt op locatie van de akkerbouwer verwerkt tot gezonde maaltijden en geserveerd in bedrijfsrestaurants in de regio.

Wijntuin Ronja

Wijntuin Ronja is een modelboerderij voor regeneratieve agroforestry wijnbouw. Door het goede voorbeeld te geven, kunnen boeren inspiratie opdoen om regeneratieve landbouw en agroforestry methoden toe te passen en dit bovendien via korte ketens rendabel te maken.

Biodiversiteit op je Bord

Stichting Dutch Cuisine rolt het landelijk concept Biodiversiteit op je Bord uit in Noord-Holland. Diverse ‘biodiversiteitvriendelijke’ producenten bundelen hun krachten met als doel dat hun producten opgenomen worden in het assortiment van bezorggroothandel VHC Jongens en gepromoot worden bij de horeca in Amsterdam en Haarlem.

#ikhoudhetkort

Bio NH gebruikt de subsidie voor het versterken van de samenwerking tussen de agrarische sector en retail. Op die manier willen ze de verkoop van biologische producten blijven garanderen en omschakelaars, agrariërs die overwegen over te gaan op biologische landbouw, inspireren om de overstap te maken.

Meer weten?

Lees verder in het archief of op onderstaande pagina’s:

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?